Övervaka din puls med Apple Watch

Läs hur Apple Watch mäter din puls och få tips om hur du får en mer exakt mätning.

Symbol för appen Puls

Så här kontrollerar du din puls

Appen Puls som visar en aktuell puls på  91 slag-min 

Du kan kontrollera pulsen när som helst med hjälp av appen Puls. Öppna appen och vänta sedan på att Apple Watch mäter din puls. Du kan även se pulsen under vila, gång, andning, träning och återhämtning under dagen. Du öppnar appen enkelt om du lägger till komplikationen Puls på din urtavla eller lägger till appen Puls i Dock.

Du kan även aktivera pulsnotiser, så att du vet om din puls befinner sig under eller över ett visst antal slag per minut, eller med jämna mellanrum kontrollera om rytmen är oregelbunden.

Notiser om oregelbunden rytm är endast tillgängliga på watchOS 5.1.2 eller senare versioner. Om du vill aktivera notiser om oregelbunden puls, måste de vara tillgängliga i ditt land eller din region, och du måste befinna dig i det land eller den region där du köpte enheten. Läs om var notiser om oregelbunden puls finns tillgängliga.

När Apple Watch mäter din puls

   

Mätning av puls i appen Hälsa på iPhone och vilopuls i appen på Apple Watch 

När du använder appen Träning, mäter Apple Watch pulsen kontinuerligt under träningen samt i tre minuter efter att träningen har avslutats för att mäta återhämtningspulsen efter träning. Om din puls inte visas, kontrollera då dina inställningar.

Med hjälp av den här informationen och andra insamlade data kan Apple Watch uppskatta hur många kalorier du har förbrukat. Dessutom mäter Apple Watch din puls under dagen när du är stilla och ibland när du går (Apple Watch Series 1 eller senare versioner). Eftersom Apple Watch utför dessa bakgrundsmätningar baserat på din aktivitet, varierar tiden mellan mätningarna. Apple Watch beräknar även en daglig vilopuls och ett genomsnitt för gång, genom att korrelera pulsmätning i bakgrunden till accelerometerdata när det finns tillräckligt med bakgrundsmätningar.Du kan kontrollera vilka tredjepartsappar som har åtkomst till dina hälsouppgifter från appen Hälsa i Källor.

Så här mäter Apple Watch din puls

Den optiska hjärtsensorn i Apple Watch bygger på en teknik som kallas för fotopletysmografi. Den här tekniken är lättare att förstå än att uttala och är baserad på en enkel faktor: blod är rött, eftersom det reflekterar rött ljus och absorberar grönt ljus. Apple Watch använder gröna LED-lampor tillsammans med ljuskänsliga fotodioder för att detektera hur mycket blod som strömmar genom handleden vid varje givet tillfälle. När hjärtat slår strömmar blodet genom handleden och mer grönt ljus absorberas. Mellan hjärtslagen är det mindre. Genom att LED-lamporna blinkar hundratals gånger per sekund, kan Apple Watch beräkna hur många slag ditt hjärta slår per minut. Det vill säga din puls. Den optiska hjärtsensorn kan hantera 30-210 slag per minut. Den optiska hjärtsensorn är dessutom utformad för att kompensera för svaga signaler genom att öka LED-lampornas ljusstyrka, samt samplingsfrekvensen.

Den optiska hjärtsensorn kan också använda infrarött ljus. Det här läget använder Apple Watch när den mäter din puls i bakgrunden och för pulsnotiser.  Apple Watch använder gröna LED-lampor för att mäta din puls vid träning och Andas-sessioner samt för att räkna ut gånggenomsnitt och HRV (pulsvariabilitet).

Placering av fotodiodsensorer, infraröda LED-lampor och gröna LED-lampor på Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, Series 8 och Ultra2 har också inbyggda elektroder i Digital Crown och på baksidan av Apple Watch. De kan mäta de elektriska signalerna i ditt hjärta när de används med appen Puls eller EKG-appen. När du placerar ditt finger på Digital Crown skapas en sluten krets mellan ditt hjärta och dina armar, så att elektriska impulser i bröstkorgen kan mätas. 

Öppna appen Puls och placera ditt finger på Digital Crown när du vill mäta pulsen med den elektriska hjärtsensorn. Du får en snabbare mätning med högre precision och får en mätning varje sekund istället för var femte sekund. Du ser ”EKG” i Pulskontext när du tittar på data som har registrerats för Puls i appen Hälsa. Du kan även använda den elektriska hjärtsensorn för att ta ett EKG med appen EKG.

För närvarande är EKG-appen bara tillgänglig i vissa länder och regioner. Läs om var EKG-appen är tillgänglig.

För bästa resultat

Börja med en bra passform.  Även under ideala förhållanden kanske Apple Watch inte kan mäta en pålitlig puls varje gång för alla individer. Och för en liten procentandel användare kan det till och med vara helt omöjligt att mäta pulsen på grund av olika faktorer.  Men det finns vissa saker du kan göra för att hjälpa Apple Watch att kunna mäta din puls så konsekvent och korrekt som möjligt. Läs om vad som mer påverkar mätningen.

1. En del avvikelser kan finnas i data som visas, vilket leder till att pulsmätningar kan vara ovanligt höga eller låga.

2. EKG stöds inte på Apple Watch SE.

 

Publiceringsdatum: