AirPort: Så här monterar du en AirPort Extreme USB-hårddiskvolym i Mac OS X och Windows

Den här artikeln beskriver hur du monterar en AirPort Extreme USB-hårddiskvolym i Mac OS X och Windows.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

I vanliga fall när en USB-enhet är ansluten till en AirPort Extreme-basstation (802.11n) blir den automatiskt tillgänglig för användare i nätverket. Om det alternativet är avmarkerat i AirPort Skivverktyg (Mac OS X) eller AirPort-hårddiskar (Windows), eller om nätverksanvändaren avböjer, går det fortfarande att komma åt den genom att använda tillämpliga steg nedan. Som standard kan en användare komma åt AirPort Extreme-basstationer (802.11n) via IP genom att ange IP-adressen 10.0.1.1. 

Om du inte är säker på IP-adressen till AirPort Extreme (802.11n) kan du använda AirPort-verktyg (Mac OS X) eller AirPort-hårddiskar (Windows) till att välja din basstation. IP-adressen anges i huvudfönstret.

Obs! AirPort Skivverktyg finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på Mac-datorn. AirPort-hårddiskar finns i Start > Alla program > AirPort på en dator med Microsoft Windows. Öppna det eller klicka på menyfältssymbolen för AirPort-hårddisk ( ) i Mac OS X. Välj sedan den AirPort Extreme-basstation (802.11n) som USB-hårddisken är ansluten till.

Mac OS X

   

Montera hårddiskar automatiskt

 1. Från huvudfönstret i AirPort-skrivverktyg kan du aktivera Visa AirPort-hårddiskar i menyraden.
 2. Ange användarnamnet och lösenordet som krävs för åtkomst till AirPort-hårddiskar.

Montera hårddiskar manuellt med menyfältsobjektet AirPort-hårddisk

 1. Klicka på menyfältssymbolen för AirPort-hårddisk ( ) och välj sedan basstationen med den önskade USB-hårddisken.
 2. Välj de önskade hårddiskarna (AirPort-hårddisk).
 3. Ange användarnamnet och lösenordet som krävs för åtkomst till AirPort-hårddiskar.

Montera Mac OS Extended (HFS+)-volymer manuellt

 1. Från Finders Gå-meny väljer du Anslut till server.
 2. Ange AirPort Extreme-basstationens LAN IP-adress (som standard 10.0.1.1).
 3. Ange användarnamnet och lösenordet som krävs för åtkomst till AirPort-hårddiskar.
 4. Ange de önskade AirPort-hårddiskarna från de tillgängliga volymerna.

Montera FAT16-/FAT32-volymer manuellt

 1. Från Finders Gå-meny väljer du Anslut till server.
 2. Ange AirPort Extreme-basstationens LAN IP-adress inlett med ”smb://” (till exempel smb://10.0.1.1 )
 3. Ange användarnamnet och lösenordet som krävs för åtkomst till AirPort-hårddiskar. Låt fältet Arbetsgrupp vara tomt om du inte har tilldelat en arbetsgrupp i AirPort-verktyg.
 4. Välj den önskade AirPort-hårddisken från tillgängliga CIFS (Common Internet File System) -volymer

Windows XP och Vista

Obs! I uppdatering 2007-002 eller senare för AirPort-basstationen har AirPort Skivagent döpts om till AirPort Basstationsagent. Om du inte har installerat den här uppdateringen än gäller AirPort Skivagent istället för AirPort Basstationsagent i stegen nedan.

Montera med AirPort Basstationsagent

 1. Starta AirPort Basstationsagent från C:\\Program Files\AirPort\
 2. Kontrollera att menyn Aktivitetsfältet är aktiverad i AirPort-hårddiskar
 3. Klicka på symbolen för AirPort Basstationsagent i Aktivitetsfältet
 4. Ange användarnamn och lösenord

Montera genom att mappa en nätverksenhet

 1. Gå till Min dator (Start > Min dator)
 2. Dra ned Verktyg i menyn och välj Anslut nätverksenhet
 3. Ange en enhetsbokstav som inte används (till exempel ”Z”)
 4. Ange sökvägen till enheten. Den har formatet: \\IP-adress\enhetsnamn (till exempel \\10.0.1.1\minenhet)

Ställa in med hjälp av serveranslutning

 1. Välj Öppna > Kör och ange IP-adressen till AirPort Extreme-basstationen (802.11n) (som standard \\10.0.1.1).
 2. Ange ett användarnamn och lösenord när du uppmanas till det
 3. Ett fönster som innehåller mappar för alla hårddiskar som är anslutna till AirPort Extreme-basstationen (802.11n) öppnas

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: