Om säkerhetsinnehållet i Xcode 6.3

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Xcode 6.3.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Xcode 6.3

 • Clang

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 eller senare

  Effekt: En angripare kan ta sig förbi stackskydd

  Beskrivning: Ett registerallokeringsproblem fanns i clang som ibland ledde till att stackpekare för cookies lagrades i stacken. Problemet har åtgärdats genom förbättrad registerallokering.

 • Swift

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 eller senare

  Effekt: Swift-program som genomför vissa typkonverteringar kan erhålla oväntade värden

  Beskrivning: Ett heltalsspill förekom i simulatorn som kunde leda till att konverteringar returnerade oväntade värden. Problemet åtgärdades genom förbättrade kontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-1149

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: