Om säkerhetsinnehållet i OS X Yosemite 10.10.3 och säkerhetsuppdatering 2015-004

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i OS X Yosemite 10.10.3 och säkerhetsuppdatering 2015-004.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

OS X Yosemite 10.10.3 och säkerhetsuppdatering 2015-004

 • Admin Framework

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: En process kunde få administratörsbehörigheter utan korrekt autentisering

  Beskrivning: Ett problem förekom vid kontroll av XPC-behörigheter. Problemet har åtgärdats genom förbättrad behörighetskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-1130: Emil Kvarnhammar på TrueSec
   

 • apache

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Problem: Flera sårbarheter i Apache

  Beskrivning: Flera sårbarheter förekom i Apache-versioner innan 2.4.10 och 2.2.29, bland annat en sårbarhet som kunde tillåta en fjärrangripare att köra opålitlig kod. Dessa problem åtgärdades genom uppdatering till Apache version 2.4.10 och 2.2.29

  CVE-ID

  CVE-2013-5704

  CVE-2013-6438

  CVE-2014-0098

  CVE-2014-0117

  CVE-2014-0118

  CVE-2014-0226

  CVE-2014-0231
 • ATS

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Flera problem med inmatningsvalidering förekom i fontd. Dessa problem har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1131: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2015-1132: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2015-1133: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2015-1134: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2015-1135: Ian Beer på Google Project Zero

 • Certifierad förtroendepolicy

  Effekt: Uppdatering av den certifierade förtroendepolicyn

  Beskrivning: Den certifierade förtroendepolicyn uppdaterades. Visa den fullständiga listan över certifikat.

 • CFNetwork HTTPProtocol

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: Kakor från ett ursprung kunde eventuellt skickas till ett annat ursprung

  Beskrivning: Ett problem med kakor över flera domäner förekom i omdirigeringshanteringen. Kakor som angetts i ett omdirigeringssvar kunde skickas vidare till ett omdirigeringssvar som tillhörde ett annat ursprung. Problemet åtgärdades genom förbättrad hantering av omdirigeringar.

  CVE-ID

  CVE-2015-1089: Niklas Keller (http://kelunik.com)

 • CFNetwork Session

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: Autentiseringsuppgifter kan eventuellt skickas till en server på ett annat ursprung

  Beskrivning: Ett problem med huvuden i HTTP-begäran över flera domäner förekom i omdirigeringshanteringen. Huvuden i HTTP-begäran skickade i ett omdirigeringssvar kunde skickas vidare till ett annat ursprung. Problemet åtgärdades genom förbättrad hantering av omdirigeringar.

  CVE-ID

  CVE-2015-1091: Diego Torres (http://dtorres.me)

 • CFURL

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett problem med indatavalidering förekom i URL-bearbetningen. Problemet har åtgärdats genom förbättrad URL-validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1088: Luigi Galli

 • CoreAnimation

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett problem med användningen av tidigare använt minne förekom i CoreAnimation. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad mutexhantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1136: Apple

 • FontParser

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad teckensnittsfil kan leda till opålitlig kodexekvering.

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i bearbetningen av teckensnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-1093: Marc Schoenefeld

 • Grafikdrivrutin

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: En NULL-pekarreferens förekom i NVIDIA-grafikdrivrutinens hantering av vissa IOServices användarklienttyper. Problemet har åtgärdats genom ytterligare kontextvalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1137: Frank Graziano och John Villamil på Yahoo Pentest Team

 • Hypervisor

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: Ett lokalt program kan orsaka att tjänster nekas

  Beskrivning: Ett indatavalideringsproblem förekom i hypervisor-ramverket. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1138: Izik Eidus och Alex Fishman

 • ImageIO

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad .sgi-fil kan leda till körning av opålitlig kod.

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hantering av .sgi-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-1139: Apple

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: En skadlig HID-enhet kan orsaka körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i ett IOHIDFamily-API. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1095: Andrew Church

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett buffertspillproblem förekom i IOHIDFamily. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1140: lokihardt@ASRT i samarbete med HP:s Zero Day Initiative, Luca Todesco, Vitaliy Toropov i samarbete med HP:s Zero Day Initiative (ZDI)

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: En lokal användare kan ta reda på schemat för kärnminnet

  Beskrivning: Ett fel förekom i IOHIDFamily som ledde till att kärnminnesinnehåll avslöjades. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-1096: Ilja van Sprundel på IOActive

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett heap-buffertspill förekom i hanteringen av egenskaper för nyckelmappning i IOHIDFamily. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4404: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: En nollpekarreferens förekom i hanteringen av egenskaper för nyckelmappning i IOHIDFamily. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av egenskaperna för nyckelmappning i IOHIDFamily.

  CVE-ID

  CVE-2014-4405: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Effekt: Det kan hända att en användare kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Skrivåtkomst utanför minnesgränserna förekom i drivrutinen IOHIDFamily. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad indataverifiering.

  CVE-ID

  CVE-2014-4380: cunzhang från Adlab of Venustech

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: En lokal användare kan orsaka oväntad avstängning av datorn

  Beskrivning: Ett problem förekom i hanteringen av virtuella minnesfunktioner i kärnan. Problemet åtgärdades genom förbättrad hantering av mach_vm_read-åtgärden.

  CVE-ID

  CVE-2015-1141: Ole Andre Vadla Ravnas på www.frida.re

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: En lokal användare kan orsaka att tjänster nekas i systemet

  Beskrivning: Ett race-tillstånd förekom i kärnans setreuid-systemanrop. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1099: Mark Mentovai på Google Inc.

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Ett lokalt program kan eskalera behörigheter med en komprometterad tjänst avsedd att köras med begränsad behörighet

  Beskrivning: setreuid- och setregid-systemanropen kunde inte släppa behörigheter permanent. Det här problemet korrigerades genom att behörigheterna släpptes korrekt.

  CVE-ID

  CVE-2015-1117: Mark Mentovai på Google Inc.

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan dirigera om användartrafik till godtyckliga värdar

  Beskrivning: ICMP-omdirigeringar var aktiverade som standard i OS X. Problemet åtgärdades genom avaktivering av ICMP-omdirigeringar.

  CVE-ID

  CVE-2015-1103: Zimperium Mobile Security Labs

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan orsaka att tjänsten avbryts

  Beskrivning: En lägesinkonsekvens förekom i bearbetningen av TCP-rubriker. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1102: Andrey Khudyakov och Maxim Zhuravlev på Kaspersky Lab

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: En lokal användare kan eventuellt orsaka att systemet avslutas oväntat eller att kernelminnet läses

  Beskrivning: Ett out of bounds-minnesåtkomstproblem förekom i kärnan. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1100: Maxime Villard på m00nbsd

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: En fjärrangripare kan komma förbi nätverksfilter

  Beskrivning: Systemet behandlade vissa IPv6-paket från fjärranslutna nätverksgränssnitt som lokala paket. Problemet åtgärdades genom att dessa paket avvisades.

  CVE-ID

  CVE-2015-1104: Stephen Roettger på Google Security Team

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med kernel-privilegier

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i kärnan. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1101: lokihardt@ASRT i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att tjänsten avbryts

  Beskrivning: Ett lägesinkonsekvensproblem förekom i hanteringen av TCP out of band-data. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1105: Kenton Varda på Sandstorm.io

 • LaunchServices

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: En lokal användare kan orsaka att Finder kraschar

  Beskrivning: Ett indatavalideringproblem förekom i LaunchServices hantering av programlokaliseringsdata. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av lokaliseringsdata.

  CVE-ID

  CVE-2015-1142

 • LaunchServices

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Det fanns ett problem med sammanblandning av typer i LaunchServices hantering av lokaliserade strängar. Problemet åtgärdades genom utökad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-1143: Apple

 • libnetcore

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: Bearbetning av en skadligt utformad konfigurationsprofil kan leda till att program avslutas oväntat

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av konfigurationsprofiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-1118: Zhaofeng Chen, Hui Xue, Yulong Zhang och Tao Wei på FireEye, Inc.

 • ntp

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: En fjärrangripare kan knäcka ntpd-autentiseringsnycklar med brute force

  Beskrivning: Funktionen config_auth i ntpd genererade en svag nyckel om ingen autentiseringsnyckel hade konfigurerats. Problemet åtgärdades med förbättrad nyckelgenerering.

  CVE-ID

  CVE-2014-9298

 • OpenLDAP

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: En icke autentiserad fjärrangripare kan orsaka att tjänsten nekas

  Beskrivning: Flera problem med inmatningsvalidering förekom i OpenLDAP. Dessa problem har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1545: Ryan Tandy

  CVE-2015-1546: Ryan Tandy

 • OpenSSL

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Flera sårbarheter i OpenSSL

  Beskrivning: Flera sårbarheter förekom i OpenSSL 0.9.8zc, bland annat en sårbarhet som kunde tillåta en angripare att fånga upp anslutningen till en server som stöder chiffer av exportgrad. Dessa problem åtgärdades genom att OpenSSL uppgraderades till 0.9.8zd.

  CVE-ID

  CVE-2014-3569

  CVE-2014-3570

  CVE-2014-3571

  CVE-2014-3572

  CVE-2014-8275

  CVE-2015-0204

 • Open Directory Client

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: Ett lösenord kan skickas okrypterat över nätverket vid användning av Open Directory från OS X Server

  Beskrivning: Om en Open Directory-klient var bunden till en OS X Server men inte installerat certifikaten för OS X Server och en användare på denna klient sedan ändrade sitt lösenord, skickades begäran om lösenordsändring över nätverket utan kryptering. Det här problemet åtgärdades genom att låta klienten kräva kryptering för det här fallet.

  CVE-ID

  CVE-2015-1147: Apple

 • PHP

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Flera sårbarheter i PHP

  Beskrivning: Flera sårbarheter förekom i PHP-versioner innan 5.3.29, 5.4.38 och 5.5.20, bland annat en sårbarhet som kunde leda till körning av opålitlig kod. Den här uppdateringen åtgärdar problemen genom att uppdatera PHP till versionerna 5.3.29, 5.4.38 och 5.5.20.

  CVE-ID

  CVE-2013-6712

  CVE-2014-0207

  CVE-2014-0237

  CVE-2014-0238

  CVE-2014-2497

  CVE-2014-3478

  CVE-2014-3479

  CVE-2014-3480

  CVE-2014-3487

  CVE-2014-3538

  CVE-2014-3587

  CVE-2014-3597

  CVE-2014-3668

  CVE-2014-3669

  CVE-2014-3670

  CVE-2014-3710

  CVE-2014-3981

  CVE-2014-4049

  CVE-2014-4670

  CVE-2014-4698

  CVE-2014-5120

 • Överblick

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Öppning av en felaktigt utformad iWork-fil kan leda till körning av opålitlig kod.

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hantering av iWork-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1098: Christopher Hickstein

 • SceneKit

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5

  Effekt: Visning av en felaktigt utformad Collada-fil kan leda till körning av opålitlig kod.

  Beskrivning: Stort buffertspill förekom vid hanteringen av Collada-filer i SceneKit. Visning av en felaktigt utformad Collada-fil kan leda till körning av opålitlig kod. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering av accessorelement.

  CVE-ID

  CVE-2014-8830: Jose Duart från Google Security Team

 • Skärmdelning

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: En användares lösenord kan loggas i en lokal fil

  Beskrivning: I vissa fall kan Skärmdelning logga en användares lösenord som inte är läsbart för andra användare av systemet. Det här problemet har åtgärdats genom borttagning av inloggningsinformation.

  CVE-ID

  CVE-2015-1148: Apple

 • Säkerhet – Kodsignering

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Det går inte att förhindra att manipulerade program startas

  Beskrivning: Program som innehåller speciellt utformade paket kunde starta utan en helt giltig signatur. Problemet åtgärdades genom utökade kontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-1145

  CVE-2015-1146

 • UniformTypeIdentifiers

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10–10.10.2

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i det sätt Uniform Type-identifierare hanterades. Problemet har åtgärdats genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-1144: Apple

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10 till 10.10.2

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Det fanns ett problem med minnesskada i WebKit. Problemen åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1069: lokihardt@ASRT i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

Säkerhetsuppdatering 2015-004 (tillgänglig för OS X Mountain Lion 10.8.5 och OS X Mavericks 10.9.5) åtgärdar också ett problem som orsakas av rättningen för CVE-2015-1067 i säkerhetsuppdatering 2015-002. Det här problemet förhindrade att Remote Apple Events-klienter i alla versioner anslöt till Remote Apple Events-servern. I standardkonfigurationer är Remote Apple Events inte aktiverat.

I OS X Yosemite 10.10.3 ingår säkerhetsinnehållet i Safari 8.0.5.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: