Om säkerhetsinnehållet i Safari 8.0.5, Safari 7.1.5 och Safari 6.2.5

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 8.0.5, Safari 7.1.5 och Safari 6.2.5.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Safari 8.0.5, Safari 7.1.5 och Safari 6.2.5

 • Safari

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.2

  Effekt: En användare kan spåras av uppsåtligt skapade webbplatser med hjälp av klientcertifikat

  Beskrivning: Ett problem förekom med Safaris klientcertifikatsmatchning för SSL-autentisering. Detta problem åtgärdades genom förbättrad matchning av giltiga klientcertifikat.

  CVE-ID

  CVE-2015-1129: Stefan Kraus på fluid Operations AG, Sylvain Munaut på Whatever s.a.

 • Safari

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.2

  Effekt: Inställningarna för Notiser kan avslöja användarens surfhistorik i läget Privat surfning

  Beskrivning: Vid svar på push-meddelanden i läget Privat surfning avslöjas användarens surfhistorik. Detta problem åtgärdades genom att inaktivera push-aviseringsmeddelanden i läget Privat surfning.

  CVE-ID

  CVE-2015-1128: Joseph Winn på Credit Union Geek

 • Safari

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.2

  Effekt: Användarens surfhistorik kanske inte rensas helt

  Beskrivning: Ett problem med statushantering förekom i Safari som ledde till att användarens surfhistorik inte rensades från history.plist. Problemet åtgärdades med förbättrad statushantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1112: William Breuer, Nederländerna

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.2

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller opålitlig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1119: Renata Hodovan vid universitetet i Szeged/Samsung Electronics

  CVE-2015-1120: Apple

  CVE-2015-1121: Apple

  CVE-2015-1122: Apple

  CVE-2015-1124: Apple

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.2

  Effekt: Användarens surfhistorik i läget Privat surfning kan indexeras

  Beskrivning: Ett problem förekom med statushantering i Safari som av misstag indexerade användarens surfhistorik i läget Privat surfning. Problemet åtgärdades med förbättrad statushantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1127: Tyler C

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.2

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till att resurser med ett annat ursprung kan nås.

  Beskrivning: Ett problem förekom i WebKits hantering av användaruppgifter i FTP-webbadresser. Problemet åtgärdades med förbättrad avkodning av webbadresser.

  CVE-ID

  CVE-2015-1126: Jouko Pynnonen på Klikki Oy

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: