Använda ljudbeskrivningar för att höra en uppläst beskrivning av videoklippet, programmet eller filmen

I OS X Yosemite och senare och iOS 8 och senare finns det möjlighet att spela upp ljudbeskrivningar av videofiler när sådana finns tillgängliga.

Ljudbeskrivningar är ett separat ljudspår som berättar eller beskriver det visuella innehållet i ett klipp, program eller film. Du kan lyssna på en ljudbeskrivning för att kunna använda ett program om du är synskadad eller om du inte kan titta på skärmen.

Aktivera ljudbeskrivningar som standard

Inte alla videor har ljudbeskrivningar. Följ dessa steg för att automatiskt få videobeskrivningar när det finns tillgängligt på din Mac eller iOS-enhet:

Skapa beskrivande ljudspår

Om du skapar en video i ett professionellt videoredigeringsprogram, till exempel Final Cut Pro X, kan du lägga till egna ljudbeskrivningarsom ett separat ljudspår. Lägg till en mediespecifik tagg som indikerar deras syfte när du skapar ljudspår som innehåller videobeskrivningar. Om din mediefil är korrekt taggad kan Quicktime Player, iTunes, Safari och övriga program som kan spela upp videor automatiskt välja rätt ljudspår till den som tittar.

I Final Cut Pro X kan du behöva använda rollfunktionen för att ljudkanalens standardkonfiguration för ett beskrivande ljudspår ska fungera. Skapa och använd en roll för alla ljudklipp som du planerar att använda som en del i ett beskrivande ljudspår. Du kan sedan exportera ljudet som en separat kanal i QuickTime-filen när du delar det färdiga projektet. Du kan även tagga den separata ljudkanalen som ett ljudbeskrivande spår precis som en ljudkanal i en QuickTime-film (se För filmfiler nedan). Läs mer om att använda roller och attexportera med roller i Final Cut Pro X.

För filmfiler

  1. Lägg till den mediespecifika taggen ”public.accessibility.describes-video” till det beskrivande ljudspåret. 
  2. Lägg till en språktagg till det beskrivande ljudspåret. 

För HLS Audio Streams

  1. Lägg till den mediespecifika taggen ”public.accessibility.describes-video” till ljudversionen som innehåller den beskrivande videoströmmen. 
  2. Ställ in AUTOSELECT-attributet för den beskrivande videoströmmen på YES. 
  3. Lägg till en språktagg till den beskrivande videoströmmen. 

Ljudinnehåll i Surround Sound-format

Om innehållet har ett ljudspår i 5.1 Surround-format på ett visst språk bör ljudinställningarna behållas när en videobeskrivning läggs till. Beskrivningsspåret bör mixas med mittkanalen av 5.1-mixen. 5.1-mixen bör inte mixas ned till stereokvalitet för dessa spår.

Publiceringsdatum: