Uppdatera från iPhoto till Bilder för macOS

Från och med OS X Yosemite 10.10.3 har din Mac programmet Bilder. Om du använde iPhoto eller Aperture innan du uppdaterade kan du läsa mer om att uppgradera till Bilder på din Mac.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Uppdateringen från iPhoto sker automatiskt. När du installerar OS X Yosemite 10.10.3 eller senare ingår Bilder som en del av uppdateringen. Om du hade ett enda iPhoto-bibliotek i mappen Bilder visas i många fall hela biblioteket – inklusive bilder, videor, projekt och album – automatiskt i Bilder när du öppnar det första gången. 

Flytta fler än ett bildbibliotek

Om du har fler än ett bildbibliotek på din Mac blir du tillfrågad vilket av dem du vill uppgradera när du öppnar Bilder första gången. I Bilder kan du öppna och arbeta med bibliotek som skapats i iPhoto och Aperture. 

Så här flyttar du ett annat bildbibliotek manuellt: 

  1. Avsluta Bilder. 
  2. Håll ned alternativtangenten och öppna Bilder.
  3. Välj vilket bibliotek du vill öppna och klicka på Välj bibliotek. Om biblioteket du vill ha inte finns med i listan klickar du på Annat bibliotek. Navigera till biblioteket du vill ha och klicka på Öppna.

Du kan också dra biblioteket som du vill öppna till symbolen Bilder i Dock. Ett annat alternativ är att klicka på Skapa nytt om du vill skapa ett helt nytt, tomt bibliotek. 

Bilder kan använda bibliotek från iPhoto 8.0 eller senare och från samtliga versioner av Aperture. Om du vill flytta ett bibliotek från iPhoto 7 eller tidigare förbereder du det med hjälp av Apples kostnadsfria verktyg Uppgraderare för iPhoto-bibliotek.

Om det nya Bilder-biblioteket

  • Som standard sparar Bilder biblioteket i mappen Bilder på Mac-datorn. 
  • Om du uppgraderar ett iPhoto- eller Aperture-bibliotek sparas ditt Bilder-bibliotek på samma plats som det ursprungliga biblioteket. Eftersom Bilder använder samma masterfiler som iPhoto och Aperture krävs inte dubbelt utrymme för att köra båda programmen.
  • I Bilder görs iPhoto-händelserna om till album, som finns i en mapp som heter iPhoto-händelser i vyn Album. 
  • Vissa metadata, som stjärnbetyg och flaggor, omvandlas till nyckelord för att underlätta vid sökning. Läs mer om hur smarta album och innehåll och metadata från iPhoto och Aperture hanteras i Bilder. 
  • Om du använder flera bibliotek kan du behöva utse ett systembildbibliotek, så att iCloud och andra program som Mail och iMovie kan få åtkomst till de bilder som du vill använda. 

  Om du sparar ditt Bilder-bibliotek på en plats som ingår i en molntjänst (till exempel Dropbox, Box eller Google Drive) kan biblioteket skadas av synkroniseringsprocessen. Det kan leda till att du förlorar bilder.
Om du vill visa dina bilder på alla dina enheter kan du använda iCloud-bildbibliotek. Om du vill säkerhetskopiera ditt bibliotek kan du använda Time Machine.

Använda iPhoto och Aperture efter en flytt till Bilder

iPhoto – och Aperture, om du har hämtat det – finns kvar på datorn i mappen Program och du kan fortsätta använda det. Om du öppnar iPhoto eller Aperture efter att du har uppgraderat till Bilder, blir du tillfrågad om du vill öppna biblioteket där eller i Bilder. 

Eventuella ändringar eller redigeringar som du gör i iPhoto eller Aperture återspeglas inte i Bilder. Eventuella ändringar eller redigeringar som du gör i Bilder återspeglas inte heller i iPhoto eller Aperture.

Aktivera iCloud-bildbibliotek om du vill nå dina bilder från andra Apple-enheter

Om du vill använda iCloud-bildbibliotek efter att ha uppgraderat till Bilder kan du aktivera det i Bilder > Inställningar > iCloud. Bilder och videor från systembildbiblioteket börjar överföras till iCloud i full upplösning och ursprungligt format. Bilder uppskattar storleken för samlingen och hjälper dig att välja en annan iCloud-lagringsplan om det behövs. Ta reda på vad du kan göra om bildbiblioteket överstiger 1 TB.

Du kan tillåta att Mac-datorn eller iOS-enheten automatiskt hanterar storleken på bildbiblioteket som finns sparat på din enhet. Det är användbart om du har en stor bildsamling eller om enheten inte har så mycket ledigt lagringsutrymme. På en Mac väljer du Optimera Mac-lagring i Bilder > Inställningar > iCloud. På en iOS-enhet går du till Inställningar > Bilder och väljer Optimera [enhet]-lagring.

Om du väljer att optimera lagringen sparar du utrymme genom att de ursprungliga bilderna och videorna sparas automatiskt i full upplösning i iCloud. Det du får kvar är lättare versioner som har en perfekt storlek för respektive enhet. Du har alltid åtkomst till allt på din enhet, även om du är offline.

iCloud-bildbibliotek håller ett enskilt bibliotek – ditt systembildbibliotek – uppdaterat på alla dina enheter. Om du byter systembildbibliotek slås innehållet i det nya biblioteket ihop med innehållet som redan finns i iCloud. Du kan inte ångra den här åtgärden, så utför den bara om du är säker på att du vill slå ihop dina bibliotek.

Använda Time Machine för att säkerhetskopiera Bilder-biblioteket

Bilder och videor är viktiga. Även om du använder iCloud-bildbiblioteket rekommenderar vi att du använder Time Machine för att säkerhetskopiera din Mac-dator, inklusive Bilder-biblioteket.

Förvara Bilder-biblioteket och Time Machine-säkerhetskopiorna på olika hårddiskar. Ett enkelt sätt att göra det är att låta Bilder-biblioteket ligga kvar i mappen Bilder (standardplatsen) och ställa in Time Machine på att säkerhetskopiera till en extern enhet, en disk i nätverket eller en Time Capsule-enhet.

Publiceringsdatum: