Använda den senaste versionen av OS X för att skapa NetRestore- eller NetBoot-avbilder

Du får bästa resultat om du ser till att din Mac är uppdaterad när du skapar NetRestore- eller NetBoot-avbilder.

När du skapar NetRestore- eller NetBoot-avbilder bör den Mac som du använder ha samma eller en senare version av OS X som avbilderna som du skapar.

Om du till exempel vill skapa en klientavbild som innehåller OS X Yosemite 10.10.3, behöver den Mac som du använder för att skapa avbilden även ha OS X 10.10.3 installerat för att få bästa resultat. En Mac som har OS X 10.10.3 installerat kan även skapa korrekta NetRestore- eller NetBoot-avbilder för OS X 10.10.2 och tidigare.

Publiceringsdatum: