AirPort: Korsreferens för 802.11n-kompatibla AirPort-basstationsnamn

I AirPort-verktyg 5.5.3 har Apple förbättrat AirPort-namnen för samtliga 802.11n-kompatibla AirPort-basstationer. Se följande tabeller för korsreferens för ursprungliga och nya namn på 802.11n-kompatibla AirPort-basstationer.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

AirPort-basstation korsreferenstabell för 802.11n-kompatibla basstationer

Obs! AirPort-verktyg 5.5.2 och tidigare visar de ursprungliga produktnamnen. Supportdokumentation för AirPort-basstation använder nu den nya namngivningskonventionen.

För följande tabeller:

  • Modellnummer är det nummer som anges på de fysiska AirPort-basstationerna
  • Namn för AirPort-verktyg 5.5.3 eller senare är det namn som visas när du markerar enheten i AirPort-verktyg 5.5.3 eller senare
  • Namn för ursprungligt AirPort-verktyg (5.5.2 eller tidigare) är det namn som visas när du markerar enheten i AirPort-verktyg 5.5.2 eller tidigare
  • Annat AirPort-namn är ett annat namn på produkten som ibland används i supportdokumentation från AppleCare

AirPort Express-basstation 

Modellnummer 

Namn för AirPort-verktyg 5.5.3 eller senare  

Namn för ursprungligt AirPort-verktyg (5.5.2 eller tidigare) 

Annat AirPort-namn 

A1234 

AirPort Express 802.11n (1:a generationen) 

AirPort Express med 802.11n 

AirPort Express (802.11n) 

 

AirPort Extreme-basstation 

Modellnummer 

Namn för AirPort-verktyg 5.5.3 eller senare  

Namn för ursprungligt AirPort-verktyg (5.5.2 eller tidigare) 

Annat AirPort-namn 

A1143 

AirPort Extreme 802.11n (1:a generationen) 

AirPort Extreme med 802.11n (Fast Ethernet) 

AirPort Extreme (802.11n) 

A1143 

AirPort Extreme 802.11n (2:a generationen) 

AirPort Extreme med 802.11n (Gigabit Ethernet) 

AirPort Extreme (Gigabit) 

A1301 

AirPort Extreme 802.11n (3:e generationen) 

AirPort Extreme (samtidigt dual-band) 

AirPort Extreme (tidigt 2009) 

A1354 

AirPort Extreme 802.11n (4:e generationen) 

AirPort Extreme (samtidigt dual-band II) 

AirPort Extreme (sent 2009) 

 

Time Capsule 

Modellnummer 

Namn för AirPort-verktyg 5.5.3 eller senare  

Namn för ursprungligt AirPort-verktyg (5.5.2 eller tidigare) 

Annat AirPort-namn 

A1254 

Time Capsule 802.11n (1:a generationen) 

Time Capsule 

Time Capsule 

A1302 

Time Capsule 802.11n (2:a generationen) 

Time Capsule (samtidigt dual-band) 

Time Capsule (tidigt 2009) 

A1355 

Time Capsule 802.11n (3:e generationen) 

Time Capsule (samtidigt dual-band II) 

Time Capsule (sent 2009) 

Läs mer

Teknisk information för AirPort-basstation finns på Teknisk information för AirPort-basstation.

Publiceringsdatum: