Om en trådlös mus, tangentbord eller styrplatta från Apple inte fungerar som förväntat

Pröva dessa steg för att lösa problem med en trådlös mus, tangentbord eller styrplatta från Apple.

Enheten känns inte igen av Mac-datorn

Följ dessa steg om musen, tangentbordet eller styrplattan inte känns igen av Mac-datorn.

Kontrollera att den trådlösa musen, tangentbordet eller styrplattan är på

Magic Mouse och Magic Mouse 2 har ett skjutreglage på enhetens undersida. Flytta reglaget för att slå på enheten. På Magic Mouse lyser den gröna LED-lampan upp en kort stund. På Magic Mouse 2 syns grön färg under reglaget.

Magic Keyboard, Magic Keyboard med numerisk del och Magic Trackpad 2 har ett skjutreglage på enhetens bakre sida. Dra reglaget för att starta enheten (den gröna färgen syns). Tidigare trådlösa tangentbordsmodeller från Apple har en strömbrytare på enhetens högra sida. När du trycker på knappen tänds en grön LED-lampa ovanpå enheten i närheten av knappen.

När du aktiverar dessa enheter visas de som anslutna under Bluetooth i Systeminställningar och på Bluetooth-menyn i menyfältet. Om en enhet inte visas där kontrollerar du att den är laddad eller byter batterierna samt ser till att den är parkopplad med Mac-datorn.

Kontrollera att enheten har ställts in för att fungera med Mac-datorn

Lär dig hur du parkopplar Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Keyboard med numerisk del, Magic Trackpad 2 och tidigare trådlösa modeller från Apple med Mac-datorn.

Kontrollera att Bluetooth är påslaget

Använd den bärbara Mac-datorns inbyggda styrplatta eller en USB-mus och välj Apple-menyn () > Systeminställningar. Välj sedan Bluetooth och kontrollera att Bluetooth är aktiverat.

I tabellen nedan finns mer information om hur du avgör Bluetooth-status. Om Bluetooth-symbolen inte visas, eller om statusen i menyraden fortsätter att visa att Bluetooth är avstängt, startar du om datorn och försöker sedan slå på Bluetooth igen.

Bluetooth-symbol i menyn Bluetooth-status
BT-symbol Bluetooth är påslaget, men inga enheter är anslutna till Mac-datorn. Läs avsnittet Kontrollera att den trådlösa musen, det trådlösa tangentbordet eller den trådlösa styrplattan har slagits på i den här artikeln.
BT-symbol Bluetooth är påslaget och minst en trådlös enhet är ansluten.
 När den här symbolen blinkar har minst en trådlös enhet låg batterinivå. Klicka på Bluetooth-symbolen för att identifiera den berörda enheten och ladda sedan enheten eller byt ut batterierna.
BT-symbol Bluetooth är avstängt. Klicka på Bluetooth-symbolen med hjälp av en USB-mus eller inbyggd styrplatta och välj Slå på Bluetooth.
BT-symbol Bluetooth är offline eller inte tillgängligt. Starta om Mac-datorn. Om inte Bluetooth-statusen ändras kan du prova att koppla från alla USB-enheter och starta om din Mac igen.

Kontrollera att enheterna är laddade

Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Keyboard med numerisk del och Magic Trackpad 2 har inbyggda uppladdningsbara batterier. Ladda dessa enheter genom att ansluta dem till en Mac eller en USB-strömadapter med en Lightning-till-USB-kabel. För bästa prestanda vid batteriladdning kontrollerar du att enheten är på när du ansluter Lightning-till-USB-kabeln.

Kontrollera batteriets laddningsnivå på dessa enheter genom att klicka på Bluetooth-symbolen i Mac-datorns menyfält och sedan välja enhetens namn. Om batterinivån på en enhet är låg laddar du enheten. Om enheten inte visas kontrollerar du att enheten är på genom att följa stegen ovan.

Stäng av och slå på enheten

Om trådlösa enheter som mus, tangentbord eller styrplatta från Apple inte känns igen av Mac-datorn efter att du har följt tipsen ovan kan du testa att stänga av den trådlösa enheten, vänta några sekunder och sedan starta den igen.

Musen eller tangentbordet slutar svara periodvis

Följ dessa steg om din mus eller ditt tangentbord ibland slutar svara tillfälligt. 

Klicka eller trycka på en tangent

 • Klicka på musen eller styrplattan eller tryck på en tangent på tangentbordet för att återansluta enheten till datorn. Det kan ta ett tag innan enheten reagerar.

Kontrollera om signalen störs

 • Trådlösa nätverk som använder frekvensen 2,4 GHz kan orsaka störningar. Flytta basstationer för sladdlösa telefoner, mikrovågsugnar och andra elektriska enheter som använder våglängden 2,4 GHz längre bort från Mac-datorn om du misstänker störningar.
 • Se till att trådlösa enheter befinner sig inom tio meter från Mac-datorn.
 • Undvik att placera metallföremål mellan den trådlösa enheten och Mac-datorn.

Musen rullar inte uppåt, nedåt eller i sidled

Om du inte kan använda musen för att rulla på en webbplats eller i ett dokument läser du Använda Multi-Touch-gester på din Mac för att se att dina gester är korrekt konfigurerade. Du kan också prova med att justera inställningen för rullningshastighet.

Rörelserna för musen eller styrplattan är inte som väntat

Apple Wireless Mouse, Magic Mouse och Magic Mouse 2 kan användas på de flesta plana ytor. Om det uppstår problem med rörelserna kan du prova följande:

 • Välj Apple-menyn > Systeminställningar och välj sedan Mus. Ställ in reglaget Acceleration för att justera hur snabbt pekaren flyttas när du flyttar musen.
 • Prova att använda en annan yta för att se om musrörelserna förbättras.
 • Vänd på musen och inspektera sensorfönstret. Rengör sensorfönstret med hjälp av komprimerad luft om du upptäcker damm eller smuts.
 • Om flera trådlösa Bluetooth-enheter används i närheten kan du prova att stänga av dem en i taget för att se om det hjälper. Bandbreddsintensiva enheter kan påverka musrörelserna.

Läs mer om vad du kan göra om rörelserna för styrplattan inte är som förväntat.

En eller flera tangenter på tangentbordet svarar inte

Använd Tangentbordsvisning för att se om tangentbordets tangenter reagerar som de ska när du trycker på dem.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och välj sedan Språk och region.
 2. Klicka på knappen Tangentbordsinställningar.
 3. Klicka på fliken Inmatningskällor.
 4. Kontrollera att tangentbordsspråket du använder visas till vänster. Klicka på  om det inte gör det och välj bland språken som visas.
 5. Markera kryssrutan bredvid Visa indatamenyn i menyraden.
 6. Klicka på fliken Tangentbord och markera sedan kryssrutan bredvid Visa tangentbords- och emojivisare i menyraden.
 7. Välj Visa Tangentbordsvisning på indatamenyn i menyraden. Tangentbordsvisaren som visar tangentbordets layout visas på bildskärmen.
 8. Tryck på den tangent på tangentbordet som inte reagerar och kontrollera om motsvarande tangent markeras i Tangentbordsvisning. I så fall fungerar den tangenten korrekt.

Om du aktiverar funktionen Mustangenter kanske många tangenter inte fungerar som du förväntar dig. Så här stänger du av Mustangenter:

 • I OS X 10.8 eller senare väljer du Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på Hjälpmedel och välj Mus och styrplatta i listan till vänster. Avmarkera sedan kryssrutan Aktivera mustangenter.
 • I OS X 10.7.5 eller tidigare väljer du Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på Hjälpmedel och välj fliken Mus och styrplatta. Välj sedan knappen Av bredvid Mustangenter.

Om problemet med tangenterna kvarstår provar du med att starta Mac-datorn i enanvändarläge för att se om det är en mjukvara som orsakar problemet.

Publiceringsdatum: