Ställa in och använda Tillbaka till min Mac

Med hjälp av Tillbaka till min Mac kan du ansluta till andra Mac-datorer via internet på ett säkert sätt.

Tillbaka till min Mac är en funktion i iCloud som du kan använda till att ställa in ett nätverk av Mac-datorer som du kan fjärransluta till. Det här kan du göra med Tillbaka till min Mac:

 • Fildelning: Hitta filer och mappar på fjärrdatorn och dra dem till din lokala dator.
 • Skärmdelning: Använda fjärrdatorn som om du satt framför den. Du kan öppna program och redigera dokument på fjärrdatorn med musen och tangentbordet precis som vanligt.

Från och med macOS Mojave är Tillbaka till min Mac inte längre tillgänglig. Läs om hur du använder iCloud Drive, skärmdelning och Apple Remote Desktop istället.

Det här behöver du

Det här behöver du för att ställa in och använda Tillbaka till min Mac:

 • Två eller flera Mac-datorer som använder OS X Lion v10.7.5 eller senare, men inte senare än macOS High Sierra. Varje dator måste vara inloggad i iCloud med samma Apple-ID.
 • En basstation av typen AirPort Time Capsule, AirPort Extreme eller AirPort Express eller annan internetrouter som har stöd för UPnP eller NAT-PMP med den senaste fasta mjukvaran. AirPort-basstationer kräver fast mjukvaruversion 7.6.1 eller senare och AirPort Utility 6.3 eller senare.
 • För skärmdelning krävs en internetanslutning på 300 kBit/s (eller snabbare) i båda riktningar (upp och ned). Det kan gå att använda fildelning med en långsammare anslutning. Kontrollera dina inställningar och anslutningar i fall fildelningen inte fungerar som den ska.
 • En brandvägg som tillåter fjärranslutning. Vissa brandväggar kan blockera Tillbaka till min Mac-anslutningar. Till exempel kanske du inte kan ansluta till din Mac på jobbet när du är hemma. Samtidigt kan du kanske ansluta till datorn hemma när du är på jobbet. Om du inte är säker på om brandväggen tillåter Tillbaka till min Mac-anslutning frågar du företagets nätverksadministratör. 

Du behöver en USB-hårddisk som formaterats som Mac OS Extended (journalförd) för att kunna använda AirPort Extreme eller AirPort Time Capsule för att komma åt filer på en extern hårddisk. När du använder den med Tillbaka till min Mac visas hårddisken som basstationen under Delat i sidofältet i Finder.

Ställa in Tillbaka till min Mac

Du måste ställa in Tillbaka till min Mac på varje Mac-dator som du vill använda för att komma igång: 

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på iCloud.
 2. Om du inte redan är inloggad på iCloud anger du det Apple-ID som du använder med iCloud och klickar på Logga in.
 3. Välj Tillbaka till min Mac.
 4. Följ alla instruktioner för inställning som visas bredvid Tillbaka till min Mac.
 5. Ställ in säkerhetsalternativ.

Om du vill komma åt filer på en hårddisk som är ansluten till AirPort Extreme eller AirPort Time Capsule, följer du dessa anvisningar när du vill ställa in Tillbaka till min Mac på basstationen:

 1. Kontrollera att du är ansluten till samma LAN-nätverk som AirPort-basstationen som du vill ställa in.
 2. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 3. Välj den AirPort-basstation som du vill använda för Tillbaka till min Mac. Klicka sedan på Ändra. Om basstationen inte visas klickar du på Andra wifi-enheter så att du ser en lista över tillgängliga basstationer. Du kan behöva välja ett annat nätverksgränssnitt från popupmenyn.
 4. Ange lösenordet för basstationen. Det är ett annat lösenord än det som du använder för iCloud.
 5. Klicka på fliken Basstation.
 6. I avdelningen Tillbaka till min Mac klickar du på Lägg till (+) och anger det Apple-ID och lösenord som du använder med Tillbaka till min Mac. Det bör visas en grön statusindikator som visar att Tillbaka till min Mac är aktiverat.
 7. Spara ändringarna genom att klicka på Uppdatera.

Fjärransluta till en Mac eller AirPort-basstation i Tillbaka till min Mac-nätverket

Du kan fjärransluta till alla Mac-datorer eller AirPort-basstationer som du har ställt in:

 1. Från menyfältet i Finder väljer du Finder > Inställningar och klickar sedan på fliken Sidofält.
 2. Markera Tillbaka till min Mac i avsnittet Delat. 
 3. Öppna ett Finder-fönster och leta efter avsnittet Delat i sidofältet. Om inga delade datorer eller basstationer visas flyttar du pekaren över ordet Delat och klickar på Visa.
 4. Välj den fjärrdator eller basstation som du vill ansluta till och klicka på Anslut som. (Om du vill dela skärm med fjärrdatorn markerar du den och klickar på Dela skärm.) Om Mac-datorn eller basstationen som du vill använda inte visas klickar du på Alla. Då visas en lista med alla tillgängliga Mac-datorer och basstationer.

Ta bort en Mac eller AirPort-basstation från Tillbaka till min Mac-nätverket

Du kan stänga av Tillbaka till min Mac när som helst. När du gör det tas Mac-datorn eller AirPort-basstationen bort från Tillbaka till min Mac-nätverket.

Gör så här på den Mac-dator som du vill ta bort:

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på iCloud.
 2. Avmarkera Tillbaka till min Mac för att stänga av den. Eller klicka på Logga ut för att loggas ut från iCloud fullständigt.

Gör så här om du vill ta bort en basstation:

 1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 2. Välj den AirPort-basstation som du inte vill använda längre och klicka på Ändra. Om basstationen inte visas klickar du på Andra wifi-enheter så att du ser en lista över tillgängliga basstationer. Du kan behöva välja ett annat nätverksgränssnitt i popupmenyn.
 3. Ange lösenordet för basstationen. Det är ett annat lösenord än det som du använder för iCloud.
 4. Markera fliken Basstation.
 5. I avsnittet Tillbaka till min Mac klickar du på knappen Ta bort (-) och anger det Apple-ID som du använder med Tillbaka till min Mac. Den gröna statusindikatorn ska försvinna, vilket anger att Tillbaka till min Mac är avstängt.
 6. Spara ändringarna genom att klicka på Uppdatera.

Få hjälp

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: