Wi-Fi-basstationer: Ställa in och konfigurera ett roamingnätverk (802.11a/b/g/n)

Den här artikeln beskriver hur du ställer in flera Wi-Fi-basstationer för att skapa ett enda trådlöst nätverk (ett roamingnätverk) via Ethernet.

Inställning: Ansluta Wi-Fi-basstationerna till varandra

Använd Ethernet för att ansluta från  LAN-porten på den primära Wi-Fi-basstationen till  WAN-porten på en utökad Wi-Fi-basstation. Den primära basstationen är den basstation som är direkt ansluten till Internet.

➊ Primär Wi-Fi-basstation
➊ Utökad Wi-Fi-basstation

Konfigurera ett roamingnätverk

  1. Starta samtliga 802.11n Wi-Fi-basstationer och vänta tills de visas i AirPort-menyn Extra.
  2. Öppna AirPort-verktyget (på Mac väljer du Gå > Program från skrivbordet, klickar på mappen Verktygsprogram och öppnar AirPort-verktyget. I Microsoft Windows väljer du Start > Alla program > AirPort för att starta AirPort-verktyget).
  3. Om du konfigurerar den primära Wi-Fi-basstationen ställer du in Anslutningsdelning på Dela en allmän IP-adress.

    Om du konfigurerar utökade Wi-Fi-basstationer ställer du in Anslutningsdelning på Av (Bridge-läge).

  4. Använd AirPort-verktyget till att ställa in det trådlösa nätverkets namn, säkerhet och lösenord på var och en av Wi-Fi-basstationerna så att alla har exakt samma uppgifter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: