iCloud: Avancerad felsökning i Kalender och iCal

Det kan hända att Kalender (eller iCal) innehåller dubbletter och andra oanvändbara data som hindrar iCloud Kalender från att visas eller synkroniseras korrekt. Följ stegen nedan om du har ett problem med iCloud-data i Kalender (eller i iCal) som inte går att lösa och som du har isolerat till dina kalenderdata.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Du bör kunna lösa de flesta problem med iCloud Kalender med hjälp av dessa steg och felsökningsmetoderna i den här artikeln.

Om du har använt dessa metoder men fortfarande har problem med Kalender (eller iCal) som du vet är relaterade till kalenderdata som sådana, finns tips om ytterligare steg i artikeln nedan. Du bör undvika att använda stegen i den här artikeln om du inte har:

 1. Bekräftat att problemen är specifika för dina kalenderdata och din Mac.
 2. Försökt med alla felsökningsmetoder i iCloud: Felsöka iCloud Kalender.

Du bör utföra stegen i den här artikeln från den dator som har de mest aktuella kalenderdata.  

Obs! Kom ihåg att testa om problemen kvarstår efter att du har utfört dessa steg.

Analysera status för dina kalenderdata

Läs informationen i artikeln iCloud: Förstå var iCloud-kalendrar visas i iCal och gå sedan igenom dina kalendrar. Vissa åtgärder som du vidtar kan variera beroende på var de påverkade kalendrarna lagras. De vanligaste orsakerna till datarelaterade problem med Kalendrar är:

 • Oläsbara eller inkompatibla kalenderdata.
 • Återkommande kalenderhändelser utan slutdatum (som födelsedagar).
 • Duplicerade händelser.
 • Ett stort antal kalenderhändelser som redan har ägt rum (särskilt sådana som tidigare synkroniserats från en annan kalenderklient).

Något av ovanstående kan orsaka problemen med Kalender i OS X (eller iCal) och iCloud. Stegen nedan hjälper dig att avgöra om några av dina kalenderdata faller under dessa kategorier och hjälper dig att lösa eventuella relaterade problem.

Säkerhetskopiera kalender- och påminnelsedata

Säkerhetskopiera först dina kalendrar och påminnelser genom att följa stegen i iCloud: Säkerhetskopiera data i iCloud. Det är mycket viktigt att du säkerhetskopierar dina data innan du följer stegen i den här artikeln, eftersom de innehåller anvisningar om att radera och ändra dina data. När du har raderat dina data, vilket rekommenderas i den här artikeln, kan du inte återskapa dem såvida du inte har säkerhetskopierat dina data.

Du bör endast säkerhetskopiera en kalender åt gången. Det gäller samtliga kalendrar i avsnittet ICLOUD och alla kalendrar i avsnittet PÅ MIN MAC i kalenderlistan i Kalender (eller iCal).

Obs! Det kan hända att du endast har ett ICLOUD-avsnitt, men i en del fall kan du ha både ICLOUD och PÅ MIN MAC. 

Du bör säkerhetskopiera kalendrar som du har försökt att importera eller flytta till iCloud. Det kan bli lättare att hålla reda på dem om du lagrar de exporterade ICS-filerna i en mapp med ett unikt namn, som Mina iCal-säkerhetskopior. De blir det enklare att komma åt och du undviker att blanda ihop dem med andra exporterade kalendrar. Om du exporterar påminnelser bör även de sparas i en egen mapp med ett unikt namn. Det går bra att när som helst göra ytterligare säkerhetskopior när du följer denna process.

Inaktivera tillfälligt alla icke-Apple kalenderkonton

Om du använder andra kalenderkonton utöver ditt iCloud-konto som Microsoft Exchange, Google Kalender eller annat, bör du inaktivera dessa konton tillfälligt så att de inte stör processen. På detta sätt undviker du dessutom att av misstag ändra data i dem medan du utför de stora förändringar som beskrivs i den här artikeln.

Inaktivera ett konto i Kalender (eller iCal):

 1. Välj Kalender (eller iCal) > Inställningar och klicka därefter på Konton.
 2. Markera de konton som du vill inaktivera tillfälligt i sidofältet Konto.
 3. Avmarkera kryssrutan bredvid Aktivera detta konto under fliken Kontoinformation.

Stänga av iCloud Kalender

Du bör tillfälligt inaktivera iCloud Kalender för att rensa dina kalendrar och så småningom skicka nya, rensade data till iCloud. Därefter kan du importera om och rensa dina kalendrar. När du rensar dina kalendrar lokalt behöver du inte interagera med iCloud förrän du är klar.

Varning! Det är viktigt att du säkerhetskopierar dina iCloud Kalender-data både från icloud.com/calendar, Kalender (eller iCal) och programmet Påminnelser (eller avsnittet Påminnelser i iCal) innan du inaktiverar iCloud-kalendrar och -påminnelser på din dator.

 1. Bekräfta att kalender- och påminnelsedata både i iCloud och lokalt är säkerhetskopierade genom att följa anvisningarna i iCloud: Säkerhetskopiera data i iCloud.
 2. Öppna Systeminställningar.
 3. Klicka på iCloud.
 4. Avmarkera kryssrutan bredvid Kalendrar och påminnelser på iClouds inställningspanel.
 5. Välj att ta bort dina kalendrar och påminnelser i iCloud från datorn när du uppmanas göra det.

Importera kalendrar du vill använda med iCloud

När du har inaktiverat iCloud Kalender måste du återimportera kalendrarna du säkerhetskopierade tidigare. Återimportera kalendrar du vill använda med iCloud.

 1. Öppna kalendermappen som du exporterade i avsnitt 2 i Finder.
 2. Dubbelklicka på en av kalendrarna du tidigare exporterade.
 3. Kalender (eller iCal) öppnar dialogfönstret Lägga till nya händelser.
 4. Välj en målmapp till din kalenderimport i fönstret Lägg till nya händelser. I de flesta fall bör du välja Ny kalender på kalendermenyn.
 5. Upprepa steg 2 till 4 för att importera alla kalendrar du tidigare exporterade och vill använda med iCloud

Ta bort oanvändbara och duplicerade händelser

Duplicerade händelser, särskilt sådana som redan ägt rum, kan göra Kalender (eller iCal) långsammare vid synkronisering med iCloud. Du kan ta hjälp av några enkla åtgärder i iCal för att hitta och ta bort duplicerade data.

 1. Öppna Kalender (eller iCal).
 2. Ange en period i sökfältet som finns längst upp till höger.
 3. Alla kalenderhändelser visas i sökresultatrutan, på sidan av Kalender-fönstret (eller längst ned i iCal-fönstret). Beroende på antalet händelser kan det dröja en stund innan sökresultatet visas.
 4. Rulla genom händelserna. Ta bort händelser som inte har någon titel genom att markera dem och välja Radera från menyn Redigera.
  • Du kan markera flera objekt i följd genom att hålla ned skifttangenten när du markerar dem. Du kan markera spridda objekt genom att hålla ned kommandotangenten när du markerar dem.
 5. Ta bort alla uppenbara duplicerade händelser. Du kanske vill behålla en enskild version av en duplicerad händelse, men du bör ta bort oönskade versioner.
 6. Leta efter händelser vars titlar innehåller komplicerade tecken eller symboler. Detta inkluderar tecken med hög ASCII och dubbel-byte (Unicode)-tecken (som japanska, kinesiska eller koreanska tecken, Emoji- eller ASCII-tecken). Försök med att ta bort sådana tecken eller ersätta dem med enklare tecken. Om du exempelvis hade en händelse med titeln ” Store-möte” ska du döpa om den till ”Apple Store-möte”
 7. Klicka på datumfältet i sökresultaten för att sortera i datumordning.
 8. Rulla genom händelserna på nytt och leta efter dubbletter. I många fall är det enklare att hitta duplicerade händelser som finns på samma dag.
 9. Radera de duplicerade händelserna genom att markera dem och sedan välja Radera från menyn Redigera. Du kanske vill behålla en enskild version av en duplicerad händelse, men oönskade versioner bör tas bort.

Obs! Om du har ett stort antal dubbletter som är tidskrävande att rensa manuellt, kan du använda ett tredjepartsverktyg som BusycalCalendar Cleaner eller iCal Dupe Deleter. Du kan få mer information om hur du använder dessa program i deras respektive inbyggda hjälp eller från tillverkaren.

Rensa upp bland födelsedagar och använda kalendern Födelsedagar

Födelsedagar som du fört in manuellt i Kalender (eller iCal) orsakar ibland problem, till exempel i form av oändligt upprepade händelser som kan orsaka att Kalender (eller iCal) fungerar långsamt eller använder för mycket resurser.

Du kan lägga till födelsedagar i alla kalendrar i Kalender (eller iCal) men det är bättre att använda kalendern Födelsedagar.Kalendern Födelsedagar är en kalender som skapas automatiskt från födelsedagsinformationen i Kontakter (eller Adressbok). Det är enkelt att uppdatera Födelsedagar genom att uppdatera Kontakter (eller Adressbok) med födelsedagen för varje kontakt. Kalendern Födelsedagar är som standard aktiverad i iOS. Du kan läsa mer Födelsedagskalender i iCloud Kalender Hjälp eller i OS X Adressbok Hjälp.  

Rensa upp problem relaterade till manuellt införda födelsedagar i en kalender i Kalender (eller iCal):

 1. Om Födelsedagar redan är aktiverat avmarkerar du det i kalenderlistan i Kalender (eller iCal).
 2. Sök i Kalender (eller iCal) genom att ange ”födelsedag” (utan citationstecken) i sökrutan längst upp till höger i Kalender-fönstret (eller iCal-fönstret).
 3. Sortera sökresultaten efter titel för att göra dem enklare att analysera.
 4. Leta efter alla födelsedagar som returneras i sökresultaten som inte finns i en helgdagskalender (som John F. Kennedys födelsedag, Lincolns födelsedag och så vidare).
 5. För varje returnerad födelsedag som inte är en helgdag, kan du välja om du vill behålla den. Om du vill behålla den öppnar du Kontakter (eller Adressbok) och bekräftar att du har en kontakt för personen ifråga. Ange födelsedagsinformationen för personen i Kontakter (eller Adressbok). Ytterligare information om uppdatering av fält i Kontakter (eller Adressbok) finns i den här artikeln
 6. När du har kontrollerat att födelsedagen införts i Kontakter (eller Adressbok), tar du bort alla födelsedagar som inte lagrats i någon av kalendrarna Födelsedagar och Helgdagar genom att markera dem och välja Radera från menyn Redigera.
  • Obs! Du kan markera flera objekt i följd genom att hålla ned skifttangenten när du markerar dem. Du kan markera spridda objekt genom att hålla ned kommandotangenten när du markerar dem.

När du har rensat manuellt införda födelsedagar kan du aktivera eller återaktivera kalendern Födelsedagar. Aktivera kalendern Födelsedagar för första gången genom att öppna Kalender (eller iCal) > Inställningar och markera kryssrutan bredvid Visa födelsedagskalender. Om du har gömt Födelsedagskalendern tillfälligt enligt anvisningarna ovan, kan du återaktivera den genom att markera dess kryssruta i kalenderlistan.

Säkerhetskopiera dina kalenderdata (på nytt)

När du har rensat dina kalendrar, bör du säkerhetskopiera dem enligt metoden nedan. Det kanske verkar onödigt, men om du har en säkerhetskopia av dina kalendrar kan du återställa dem om ett problem inträffar.

 1. Skapa en ny mapp på skrivbordet och kalla den Rensade kalendrar.
 2. Öppna kalenderlistan i Kalender (eller iCal).
 3. Markera den första kalendern i listan.
 4. Välj Arkiv > Exportera > Exportera.
 5. När du uppmanas till det sparar du kalendern som en ICS-fil, behåller dess namn och sparar den i mappen Rensade kalendrar på skrivbordet.
 6. Gå vidare till nästa kalender och upprepa stegen 4 och 5. Fortsätt tills du har exporterat alla dina kalendrar från Kalender (eller iCal).

Återaktivera iCloud Kalender

När du har rensat och säkerhetskopierat dina kalendrar bör du återaktivera iCloud Kalender:

 1. Kontrollera att du har säkerhetskopierat kalender- och påminnelsedata både i iCloud och lokalt genom att följa anvisningarna i iCloud: Säkerhetskopiera data i iCloud.
 2. Öppna Systeminställningar.
 3. Klicka på iCloud.
 4. Markera kryssrutan bredvid Kalendrar och påminnelser på iClouds inställningspanel.

Nu ska dina kalendrar flyttas mellan Kalender (eller iCal) och iCloud utan problem. Om du inaktiverade kalenderkonton från andra leverantörer än Apple under felsökningsprocessen kan du återaktivera dem nu.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: