Ämnen i provet för certifiering som Mac-servicetekniker (9L0-012)

Den här artikeln innehåller en lista över ämnen i provet för certifiering som Mac-servicetekniker (9L0-012).

Vad kommer på provet?

Provet för certifiering som Mac-servicetekniker (9L0-012) är ett datorbaserat kunskapstest som erbjuds online via Pearson VUE. I provet uppmuntras deltagarna att använda Apples resurser och referenser när de svarar på frågorna.

Godkänt betyg på provet för certifiering som Mac-servicetekniker innebär att maskinvarukravet för Apple-certifierade Mac-tekniker (ACMT) 2015 är uppfyllt.

Sammanfattning av provet

 • Antal delar: 18
 • Antal mål: 38
 • Antal objekt totalt: 70
 • Godkänt resultat: 80 % totalt (minst 55 av 70 för att bli godkänd) 
 • Provet pågår under: 2 timmar

VIKTIG INFORMATION

Det här provet består av TVÅ delar som betygssätts separat. Du måste klara båda delarna för att bli godkänd på hela provet. Förutom godkänt resultat enligt ovan krävs följande:

 • På avsnittet om ESD-försiktighetsåtgärder krävs godkänt (minst 4 av 5 rätt) 
 • På avsnittet om teknikersäkerhet krävs godkänt (minst 4 av 5 rätt) 

Om du inte klarar båda av dessa obligatoriska delar kommer du inte klara testet, även om din poängrapport annars verkar innehålla tillräckligt med poäng.

PROV 9L0-012 FÖR CERTIFIERING SOM MAC-SERVICETEKNIKER (ACMT) – DELAR OCH ÄMNEN

   

Felsökning (5 objekt)

 • Identifiera öppna och slutna frågor.
 • Identifiera komponenterna och procedurerna för systematisk felsökning.

Försiktighetsåtgärder för ESD – (5 objekt)

 • Beskriv Apples standarder för ESD-försiktighetsåtgärder.
 • Identifiera lämpliga komponenter för att konfigurera en ESD-säker arbetsstation.
 • Identifiera rätt verktyg, utrustning och procedurer för att korrekt konfigurera och använda en ESD-säker arbetsstation.
 • Beskriv hur du identifierar effekterna av ESD-skador på en given produkt.

Säkerhet för tekniker – (5 objekt)

 • Identifiera säkerhetsproblem som gäller en specifik Apple-produkt.
 • Beskriv säkerhetsprocedurerna som gäller för byte av specifika servicedelar för Apple-produkter.
 • Beskriv hur du på ett lämpligt sätt hanterar säkerhetsproblem som eventuellt kan uppstå vid service av en specifik Apple-produkt.
 • Identifiera säkerhetsproblem och beskriv hur du hanterar specifika produktproblem utifrån angivna kundbeskrivningar.

Oavsiktlig skada – (2 objekt)

 • Beskriv procedurerna för visuell/mekanisk kontroll av en specifik Apple-produkt.
 • Identifiera reparationsalternativ och garantiskydd för en specifik Apple-produkt baserat på angivna bilder och beskrivningar.

Produktkunskap och referenser (6 objekt)

 • Identifiera en Apple-produkts AppleCare-namn med hjälp av ett angivet produktserienummer.
 • Identifiera specifikationer och funktioner för en specifik Apple-produkt med hjälp av Apple-dokumentation.
 • Beskriv specialverktyg som används vid reparationer av en specifik Apple-produkt.

Diagnostik (4 objekt)

 • Identifiera rätt programvarudiagnostik att använda utifrån ett specifikt servicescenario.

Strömhantering (4 objekt)

 • Beskriv hur du utvärderar och isolerar problem med strömhanteringen i OS X-baserade system.
 • Identifiera rätt nätadapter för en specifik Apple-produkt.
 • Beskriv hur du maximerar batteritiden för en specifik Apple-produkt.

Tillbehör (4 objekt)

 • Beskriv de rekommenderade felsökningsstegen för att lösa ett problem utifrån ett angivet anslutningsproblem med en extern enhet.
 • Beskriv de rekommenderade felsökningsstegen för att lösa ett problem utifrån ett angivet anslutningsproblem med en extern skärm.

Trådlöst nätverk (4 objekt)

 • Identifiera rätt procedurer för att lösa specifika problem med trådlösa nätverk.
 • Beskriv hur du ställer in ett trådlöst nätverk med hjälp av en trådlös Apple-produkt.

Service av iMac (5 objekt)

 • Beskriv rätt procedurer för att lösa ett specifikt serviceproblem med en iMac-dator.
 • Beskriv stegen för systematisk felsökning.
 • Identifiera säkerhetsproblem för iMac-datorer.

Service av Mac mini (2 objekt)

 • Beskriv rätt procedurer för att lösa ett specifikt serviceproblem med en Mac mini-dator.
 • Beskriv stegen för systematisk felsökning.

Service av MacBook Pro (9 objekt)

 • Beskriv rätt procedurer för att lösa ett specifikt serviceproblem med en MacBook Pro-dator.
 • Beskriv stegen för systematisk felsökning.
 • Identifiera säkerhetsproblem för MacBook Pro-datorer.

Service av MacBook Air (8 objekt)

 • Beskriv rätt procedurer för att lösa ett specifikt serviceproblem med en MacBook Air-dator.
 • Beskriv stegen för systematisk felsökning.
 • Identifiera säkerhetsproblem för MacBook Air-datorer.

Service av Mac Pro (7 objekt)

 • Beskriv rätt procedurer för att lösa ett specifikt serviceproblem för en Mac Pro-dator.
 • Beskriv stegen för systematisk felsökning.
 • Identifiera säkerhetsproblem för Mac Pro-datorer.
Publiceringsdatum: