Använda din iMac som en skärm med Target Display-läget

Med Target Display-läget kan du använda den inbyggda skärmen på en iMac som stöds som en extern bildskärm till en annan Mac-dator.

Om Target Display-läge

Om du vill använda din iMac som en skärm ansluter du den till en annan Mac-dator med rätt kabel (se Systemkrav nedan). Tryck sedan på Kommando-F2 på tangentbordet som är anslutet till din iMac. När du är klar trycker du på Kommando-F2 igen.

Systemkrav

Du behöver följande för att kunna använda Target Display-läget:

Se listan nedan för iMac-modeller som stöder Target Display-läge, vilken typ av kabel du behöver för att ansluta den iMac-modellen och vilken typ av port du behöver på den andra Mac-datorn.

iMac-modeller du kan använda
som en skärm

Kabel
som du behöver

Port som du behöver
på den andra Mac-datorn

iMac (27 tum, sent 2009)

Mini DisplayPort till Mini DisplayPort

Mini DisplayPort eller Thunderbolt

iMac (27 tum, mitten av 2010)

Mini DisplayPort till Mini DisplayPort

Mini DisplayPort eller Thunderbolt

iMac (mitten av 2011 – mitten av 2014)

Thunderbolt

Thunderbolt

iMac (Retina 5K, 27 tum, sent 2014) och senare iMac-modeller kan inte användas som Target Display-lägesskärmar.

Använda Target Display-läge

Följ de här stegen om du vill använda din iMac som en skärm:

 1. Kontrollera att din iMac är aktiverad och att den andra Mac-datorn är inloggad till ett användarkonto för macOS.
 2. Anslut Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-kabeln mellan de båda datorerna.
 3. Tryck på Kommando-F2 på tangentbordet på den iMac som du vill använda som skärm.

När du har tryckt på Kommando-F2 visar din iMac skrivbordet på den anslutna Mac-datorn.

Om Kommando-F2 inte fungerar

Om din iMac inte växlar till Target Display-läge när du trycker på Kommando-F2 kontrollerar du följande:

 • Kontrollera att den iMac som du vill använda som skärm stöder Target Display-läget
 • Target Display-läget fungerar endast när din primära Mac-dator är inloggad till ett användarkonto för macOS. Om din första Mac till exempel är på inloggningsskärmen för FileVault aktiveras inte Target Display-läget på din iMac om du trycker Kommando-F2. Du måste först logga in till din Mac-dator (och använda en vanlig skärm om det krävs) innan du kan använda en iMac i Target Display-läge.
 • Kontrollera att du trycker på Kommando-F2 på det tangentbord som är anslutet till den iMac som du vill använda som skärm.
 • Om kryssrutan Använd F1, F2 osv. som vanliga funktionstangenter är markerad under Tangentbord i Systeminställningar ändras tangentkombinationen till Kommando-Fn-F2.
 • Kontrollera att Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-kabeln är ansluten till båda datorerna.
 • Om du för närvarande är inloggad på den iMac som du vill använda som skärm provar du att logga ut så att du återvänder till inloggningsskärmen. Tryck sedan på Kommando-F2 igen.
 • En del äldre tangentbord från Apple och tangentbord från tredje part kanske inte tillåter Kommando-F2 för att växla skärmläge. I så fall använder du tangentbordet som följde med iMac-datorn för att slå av och på Target Display-läget. 
 • Om din iMac har startats i Windows kan den inte gå in i Target Display-läget. Target Display-läget stöds inte i Boot Camp.

Gå ut ur Target Display-läge

Lämna Target Display-läget genom att trycka på Kommando-F2 på iMac-tangentbordet igen. Din iMac lämnar också Target Display-läget om du kopplar ur kabeln mellan de båda datorerna, eller om du stänger av eller sätter någon av datorerna i viloläge.

Om den anslutna Mac-datorn går in i viloläge stängs iMac-skärmen av tills du väcker den andra datorn, eller tills du tar ut din iMac ur Target Display-läge.

Skärmalternativ

Du kan reglera ljusstyrkan på iMac-skärmen när den är i Target Display-läge från en ansluten Mac. Använd rutan Systeminställningar på den anslutna Mac-datorn, eller använd tangenterna för ljusstyrka på tangentbordet på den anslutna Mac-datorn.

Om du vill spela upp ljud från en ansluten Mac-dator med iMac-datorns inbyggda högtalare väljer du iMac från rutan Systeminställningar. Du kan också justera volymen och styra uppspelningen av iTunes och andra media med ljud- och mediatangenterna på tangentbordet till den anslutna Mac-datorn.

Ansluta fler än en skärm

Du kan använda flera iMac-datorer som skärmar, under förutsättning att varje iMac-dator är direkt ansluten till en Thunderbolt-port på datorn med en Thunderbolt-kabel. Varje iMac som du ansluter som en skärm räknas in i det maximala antalet samtidigt anslutna bildskärmar som din Mac-dator stöder.

Undvik att ansluta iMac-datorer som är i Target Display-läge till varandra. Varje iMac i Target Display-läge ska vara direkt ansluten till en Mini DisplayPort eller Thunderbolt-port på den Mac-dator till vilken du vill använda den som en skärm.

Använda program på din iMac

Alla program som är öppna på din iMac fortsätter att vara öppna och aktiva medan datorn är i Target Display-läget. Om du till exempel börjar spela musik i iTunes på din iMac och sedan aktiverar Target Display-läget pausas inte iTunes på iMac-datorn.

Om du har ställt in din iMac till att automatiskt logga ut pausas eller stängs program när detta händer, men iMac-datorn fortsätter att vara i Target Display-läge.

Ansluta enheter till din Mac

En Mac-dator som är ansluten till en iMac i Target Display-läget kan inte använda iMac-datorns inbyggda kamera eller dess USB-, Thunderbolt- eller FireWire-portar, och inte heller enheter som är anslutna till dessa portar. Om du vill använda externa enheter med Mac-datorn ansluter du dessa enheter direkt till den Mac-dator som du vill använda dem med.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: