AirPort-basstationer: Om gästnätverksfunktionen

Läs om gästnätverksfunktionen i AirPort-basstationer.

Du kan enkelt låta gäster använda din internetanslutning utan att dela ut ditt lösenord eller ge dem åtkomst till resten av nätverket. Aktivera helt enkelt gästnätverksfunktionen med AirPort-verktyg och skapa ett separat Wi-Fi-nätverk för dina gäster. Du kan skapa gästnätverket med ett annat lösenord eller utan lösenord. Det primära nätverket, inklusive skrivare, anslutna diskar eller andra enheter, förblir säkert.

Anteckningar

  • Du kan höja säkerheten i gästnätverket genom att kräva lösenord (WPA eller WPA2) om du skulle vilja det.
  • När du skapar ett gästnätverk kan det vara en god idé att ge det ett namn som tydligt skiljer det från ditt primära Wi-Fi-nätverk.
  • Om du har fler än en AirPort-basstation måste en vara konfigurerad som den primära basstationen.
  • Alternativet DHCP och NAT i programmet AirPort-verktyg > fliken Nätverk > Router-läge (standardläge) måste vara valt på den primära basstationen, och Av (bryggläge) bör vara valt för alla andra AirPort-basstationer i nätverket. 
  • Åtkomstkontrollistor gäller för både det primära nätverket och gästnätverket om de är aktiverade. Om du använder åtkomstkontrollistor måste du lägga dina gästnätverksklienter till listan för att de ska kunna ansluta.
Publiceringsdatum: