Hur du hittar Apple-serviceprov på Pearson VUE

Prov för Apple service-certifieringar finns tillgängliga på webbplatsen Pearson VUE.

Följ de här stegen för att hitta proven för Apple service-certifieringar:

  1. Skapa ett tekniker-ID, om du inte redan har ett.
  2. Gå till Pearson VUE på www.pearsonvue.com/apple.
  3. I AppleCare-sektionen av sidan klickar du på knappen ”Purchase an exam”.
  4. Logga in med ditt Pearson VUE-konto.
    Om du inte har något Pearson VUE-konto klickar du på länken för att skapa ett webbkonto. Följ sedan instruktionerna på skärmen. Ange en giltig e-postadress, för inom en arbetsdag får du ett e-postmeddelande med instruktioner för hur du slutför konfigureringen av ditt konto. Om du inte får något e-postmeddelande kontaktar du Pearson VUE.
  5. Om du har en privat åtkomstkod klickar du på plustecknet (+) bredvid frågan ”Do you have a private access code?”. I annat fall klickar du på knappen View Exams.
  6. Klicka på det prov du vill göra, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att välja språk och slutföra köpet. 
  7. De prov du har köpt visas i sektionen Purchased Exams på Pearson VUE-webbplatsen. Där har du tillgång till dina prov. Efter att du har slutfört ett prov kan du skriva ut dina resultat och få tillgång till dem när som helst genom att logga in på ditt Pearson VUE-konto.

Efter att du har köpt ett prov har du 48 timmar på dig att slutföra det. Om du inte slutför provet inom den tiden måste du köpa provet på nytt för att få tillgång till det.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: