Hur du hittar Apple-serviceprov på Pearson VUE

Prov för Apple service certifications finns på webbplatsen Pearson VU.

Följ den här stegen för att komma åt proven för Apple service certifications:

  1. Skapa ett tekniker-ID om du inte redan har ett.
  2. Gå till Pearson VUE på www.pearsonvue.com/apple.
  3. Från avsnittet AppleCare klickar du på knappen Purchase an exam.
  4. Logga in med ditt Pearson VUE-konto.
    Om du inte har ett Pearson VUE-konto klickar du på länken för att skapa ett webbkonto. Följ sedan anvisningarna på skärmen. Ange en giltig e-postadress eftersom du kommer att få ett svar via e-post inom en arbetsdag med instruktioner om hur du slutför inställningen av kontot. Om du inte får ett svar kontaktar du Pearson VUE.
  5. Servicepartner som har ett serviceavtal med Apple är berättigade till privata åtkomstkoder till sina anställda, utan kostnad. Kontakta Channel Service Support via Global Service Exchange (GSX) för att få privata åtkomstkoder innan du fortsätter.
  6. Om du har en privat åtkomstkod, klicka på plustecknet (+) intill frågan Do you have a private access code? Annars klickar du på knappen View Exams.
  7. Klicka på provet som du till göra och följ sedan anvisningarna på skärmen för att välja språk och köpa provet. 
  8. Dina köpta prov hamnar i avsnittet Purchased Exams på webbplatsen Pearson VUE. Där kommer du åt dina prov. När du har genomfört ett prov kan du skriva ut resultatet eller komma åt dem när du vill genom att logga in på ditt Pearson VUE-konto.

När du har köpt ett prov så har du 48 timmar på dig att slutföra det. Om du inte har slutfört ditt prov då, måste du köpa det igen för att få tillgång till det.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: