Hitta ditt Exchange-enhets-ID

Om du behöver hjälp med att använda din iOS-enhet kan Exchange-administratörer behöva ditt Exchange-enhets-ID.

Hitta ditt Exchange-enhets-ID i iOS 11 och senare

  1. Gå till Inställningar > Lösenord och Konton.
  2. Välj Lägg till konto. 
  3. Välj Microsoft Exchange från listan. Ditt Exchange-enhets-ID anges längst ned på skärmen.

Om du återskapar din enhet till fabriksinställningarna eller flyttar till en ny enhet skapas ett nytt Exchange-enhets-ID.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: