Hitta ditt Exchange-enhets-ID

Om du behöver hjälp med att använda din iOS-enhet kan Exchange-administratörer behöva ditt Exchange-enhets-ID.

     

Du kan hitta ditt Exchange-enhets-ID genom att följa dessa steg.

Hitta ditt Exchange-enhets-ID i iOS 11 och senare

  1. Tryck på Inställningar > Lösenord och konton.
  2. Välj Lägg till konto. 
  3. Välj Exchange i listan. Ditt Exchange-enhets-ID anges längst ned på skärmen.

Hitta ditt Exchange-enhets-ID i iOS 10.3.3 och tidigare

  1. Tryck på Inställningar > E-post > Konton.
  2. Välj Lägg till konto. 
  3. Välj Exchange i listan. Ditt Exchange-enhets-ID anges längst ned på skärmen.

Din enhet bevarar ditt Exchange-enhets-ID under iOS-uppdateringar. Om du återskapar din enhet till fabriksinställningarna skapas ett nytt Exchange-enhets-ID.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: