Om skärmen inte roterar på din iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om vad du kan göra om skärmen på din iOS-enhet inte roterar.

  1. Kontrollera att Låst i stående riktning inte är aktiverat. Kontrollera genom att öppna Kontrollcenter. Visas  trycker du på den för att avaktivera Låst i stående riktning.
  2. Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch.
  3. Prova med en annan app, till exempel Safari eller Anteckningar. En del appar eller skärmar fungerar bara i stående eller liggande läge.

Om skärmen fortfarande inte roterar kontaktar du Apple-supporten för att ställa in service för din:

Läs mer

  • Om du har en iPhone Plus och vill att hemskärmen ska rotera går du till Inställningar > Visning och ljusstyrka och ställer in Visningszoom på Standard.
  • Om du har en iPad med sidoknapp kan du ställa in den så att den fungerar som ett riktningslås eller en ljudomkopplare. Gå till Inställningar > Allmänt. Välj alternativet du vill ha under Sidoknappens funktion. Läs om hur du identifierar din iPad-modell.
Publiceringsdatum: