Om Apple-tangentbordet inte fungerar

Om tangenterna på ditt Apple-tangentbord inte fungerar som förväntat kan de här stegen hjälpa dig.

Steg för ett trådlöst tangentbord

Kontrollera först att Bluetooth är aktiverat på Mac-datorn. Följ sedan dessa steg på tangentbordet:

 1. Kontrollera att tangentbordet är på. Om du har Magic Keyboard eller Magic Keyboard med numeriskt tangentbord skjuter du strömbrytaren på bakre delen av tangentbordet så att det slås på (lyser grönt när tangentbordet är på). Om du har ett trådlöst tangentbord från Apple (sent 2015 eller tidigare) trycker du på strömbrytaren på högra sidan. LED-lampan längst upp till höger på tangentbordet lyser grönt tillfälligt.
 2. Kontrollera att tangentbordet är anslutet genom att trycka på skiftlåstangenten. Om tangentbordet är anslutet till systemet lyser indikatorn för skiftlåset när du trycker på den.
 3. Läs om hur du ställer in trådlösa enheter från Apple för att se till att enheten ställs in korrekt.
 4. Kontrollera att tangentbordet har ström. Kontrollera batterinivån i Bluetooth-menyn Bluetooth längst upp på skärmen. Om batterinivån är låg laddar du Magic Keyboard eller Magic Keyboard med numeriskt tangentbord eller byter ut batterierna i det trådlösa tangentbordet från Apple.
 5. Kontrollera att tangenterna fungerar i ett program som Anteckningar eller Textredigerare.

Om tangentbordet inte fungerar med Bluetooth efter dessa steg kan tangentbordet kanske behöva ersättas.

Steg för ett USB-tangentbord

Kontrollera först enhetens USB-anslutning. Om tipsen på den sidan inte löste problemet provar du med dessa steg:

 1. Koppla bort alla enheter från datorn, till exempel möss, tangentbord, skrivare, skannrar, iPod, externa hårddiskar och hubbar.
  En del enheter, som iPod, kräver speciella åtgärder för att de ska kunna kopplas ur på ett säkert sätt.
 2. Anslut tangentbord och mus till datorn igen och se till att kontakterna är korrekt och säkert inkopplade. Kontrollera att kontakten sitter ordentligt i porten. (Det finns bara ett sätt att ansluta USB-kontakter på och anslutningen fungerar inte om du försöker sätta kontakten upp och ner.)
  Om du har Magic Keyboard eller Magic Keyboard med numeriskt tangentbord kontrollerar du även att Lightning-till-USB-kabeln är korrekt ansluten till Lightning-porten på bakre kanten av tangentbordet.
 3. Om tangenterna fortfarande inte fungerar kan du försöka att koppla in tangentbordet i en annan USB-port. Prova alla tillgängliga USB-kontakter. Kontrollera om tangentbordets skiftlåslampa tänds när du trycker ned skiftlåstangenten och prova att skriva i ett program, som Anteckningar eller Textredigerare.
  FörMagic Keyboard och Magic Keyboard med numeriskt tangentbord använder du en Lightning-till-USB-kabel. Kontrollera att kabeln som används är den som medföljde tangentbordet, eller att det är en Lightning-till-USB-kabel som du vet fungerar. Du kan pröva med en annan Lightning-till-USB-kabel för att kontrollera om kabeln är orsaken till problemet.

Andra tips för att lösa problem med ditt USB-tangentbord:

Om bara några tangenter på ditt trådlösa, USB-anslutna eller inbyggda tangentbord fungerar

Om en del tangenter fungerar men inte andra provar du dessa steg.

Skiftlåstangenten

Skiftlåstangenten är utformad för att undvika oavsiktlig aktivering. Om skiftlåstangenten inte slås på med en snabb tryckning håller du knappen intryckt i ungefär en sekund, eller tills knappens gröna indikator lyser. Gör likadant för att stänga av skiftlås.

Utmatningstangenten

Utmatningstangenten  har en lätt fördröjning för att den inte ska kunna användas oavsiktligt. Håll ned tangenten tills utmatningssymbolen visas på skärmen.

Andra tangenter

Du kan behöva ställa in ett alternativ som ändrar hur tangentbordet fungerar. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och prova sedan med dessa tips:

 • Klicka på Tal till vänster i hjälpmedelspanelen. Om Läs upp markerad text när tangenten trycks ned är markerat avmarkerar du det eller klickar på Byt tangent för att välja en annan tangent.
 • Klicka på Tangentbord i hjälpmedelspanelen. Kontrollera att Aktivera tröga tangenter är inaktiverat. Om det är aktiverat behöver du hålla ned en tangent längre än vanligt innan den känns igen.
 • Klicka på Mus och styrplatta i hjälpmedelspanelen. Kontrollera att Aktivera mustangenter är inaktiverat. Om det är aktiverat flyttas markören när du trycker på tangenter på det numeriska tangentbordet, istället för att skriva siffror.
 • Klicka på Inmatningskällor i tangentbordspanelen. Kontrollera att rätt tangentbordslayout är markerad.

Du kan även visa den nuvarande tangentbordslayouten på Mac-datorns bildskärm om du vill kontrollera att du använder rätt layout: 

 1. Klicka på Tangentbord i Systeminställningar och välj sedan Visa tangentbords- och emojivisare i menyraden.
 2. Välj tangentbordssymbolen  i menyraden och välj sedan Visa tangentbordsvisare. En grafisk vy av tangentbordet visar motsvarande tangent på skärmen som du trycker ned på tangentbordet.
Publiceringsdatum: