Om iMovie inte känner igen eller hanterar din kamera eller videokamera

Läs om vad du kan göra om din kamera inte visas i iMovie eller om den oväntat slutar importera, exportera eller svara.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Kontrollera först följande

 1. Om snabbt användarbyte är aktiverat i OS X kontrollerar du att ingen annan försöker använda samma kamera från ett annat användarkonto. Mer information finns i iMovie: Snabbt användarbyte och DV-kamerakontroll.
 2. Om du har en bandbaserad kamera kontrollerar du att den inte är i Hi-8- eller Digital-8-format. Kontrollera att bilderna inte är av Hi-8-format. Vissa DV-kameror fungerar med Hi-8-video men iMovie '08 och senare gör det inte.

Om det inte gick att lösa problemet med dessa steg, letar du reda på enhetstypen i listan nedan och följer stegen i motsvarande avsnitt.

DV- och HDV-kameror

 1. Kontrollera att DV-kameran är ansluten till datorns FireWire-port och att kameran är på. 

  Obs! Många DV-kameror har både en USB-port och en FireWire-port (kallas även i.LINK eller IEEE 1394). USB-anslutningen på DV-kameror är vanligtvis anpassad för överföring av stillbilder, inte för videobilder. Använd FireWire-anslutningen för iMovie.

 2. Om du har startat kameran och anslutit den via FireWire kan du följa ett eller flera av nedanstående tips för att återupprätta anslutningen till kameran.
  • Stäng av och starta kameran igen.
  • Dra ur FireWire-kabeln från datorn och återanslut sedan kabeln. Gör samma sak på kameran. Om kameran är ansluten via en FireWire-hubb kan du prova att ansluta kameran direkt till datorn.
  • Använd ett band som du vet fungerar. Ta ut bandet och sätt tillbaka det igen, för att säkerställa att det är placerat som det ska. Försök med andra band.
  • Avsluta och öppna iMovie igen.
  • Starta om Mac-datorn.
  • Prova med en annan FireWire-kabel eller anslut kameran till en annan Mac-dator som har iMovie.
  • Skador på bandet, smuts på läshuvudena eller blandade bildformat kan ge upphov till att en import avslutas oväntat.
  • Om iDVD är öppet avslutar du det samt iMovie. Öppna sedan iMovie igen.
 3. Öppna Systeminformation för att kontrollera om kameran visas. Om du inte hittar kameran under USB eller FireWire i Systeminformation återställer du FireWire-anslutningen enligt instruktionerna i Snabbhjälp för USB och FireWire och provar igen.
 4. Kontrollera att inga andra program (som iChat, Meddelanden eller andra videoredigeringsprogram eller chattprogram) använder kameran för närvarande. Avsluta andra program som eventuellt är anslutna till kameran.
 5. Läs den dokumentation som medföljde kameran eller kontakta tillverkaren om du vill ha information om hur du ansluter och konfigurerar kameran för datorn.
  • Den dokumentation som medföljde kameran eller DV-enheten bör innehålla information om hur du hittar kamerans FireWire-port. Ett annat namn för FireWire är iLINK eller IEEE 1394.
  • På vissa kameror måste något av lägena VTR, VCR eller DV aktiveras om anslutningen ska fungera. Kontrollera om kamerans dokumentation innehåller information om hur du aktiverar sådana lägen.
  • För vissa analog-till-FireWire-konverterare (DV-bryggor) kanske du måste ändra enhetsinställningarna genom att använda vissa knappar eller reglage på enheten. För vissa DV-bryggor måste också drivrutiner eller uppdateringar för fast programvara installeras, så att enheten känns igen. Läs den dokumentation som medföljde DV-bryggan eller besök tillverkarens webbplats om du vill ha mer information.
  • Vissa kameror stängs av automatiskt i syfte att spara batteriladdning. Anslut kamerans strömadapter om kameran stängs av oväntat när du importerar eller exporterar.
  • Kontrollera att kameran har rätt datum och klockslag inställt. Om kameran har ett reservbatteri som förhindrar att datumet och klockslaget felställs, kontrollerar du att reservbatteriet fungerar. Mer information finns i dokumentationen till kameran och i iMovie: Automatic Scene Detection Requires That Camera Clock Be Set Properly.
  • På vissa kameror kan du spela in med olika hastigheter. Kontrollera att kamerans högsta inspelningshastighet (highest speed, SP) är aktiverad innan du ansluter kameran till datorn, även om bildmaterialet spelades in med en annan hastighet. För vissa kameramodeller kan inspelningshastigheten inverka på kamerans kommunikation med datorn. Läs informationen i dokumentationen till kameran och utför provinspelningar med olika hastigheter för att kontrollera att inspelningshastigheten är kompatibel.
 6. Kontrollera att programvaran är aktuell. För bästa resultat bör du använda Programuppdatering när du vill uppdatera Mac-datorns programvara, till exempel iMovie och OS X.
 7. För bästa resultat bör du använda en godkänd enhet. iMovie kan användas med de flesta DV-kameror som har en FireWire-anslutning. Information om kameror som Apple har testat och som godkänts för att användas med iMovie finns i:

 8. Med vissa kameramodeller går det inte att importera eller exportera om en extern FireWire-enhet är ansluten till datorn. Prova att koppla från alla externa FireWire-enheter om du inte kan kommunicera med DV- eller HDV-kameran.
 9. OS X Snow Leopard 10.6.8 och tidigare: Om det händer att kameran kopplas från vid import eller export, eller om uppspelningen hackar i förhandsvisningsfönstret i iMovie, kontrollerar du att iMovie-projektet inte är sparat i en FileVault-katalog. Information om iMovie och FileVault finns i iMovie: Using FileVault Can Affect Performance.
 10. Om du använder en HDV-kamera och importen avbryts omedelbart när du försöker importera till iMovie från kameran kan du spola framåt några sekunder på bandet och sedan starta om importen. Importen kan avbrytas om du har spelat in över befintliga banddata som har ett annat format. Det kan inträffa om delar av det ursprungliga bildmaterialet (av ett annat format) finns kvar i början av bandet.

  Exempel: Anta att du har spelat in 720p HDV på ett band där det tidigare fanns DV-data. I början av bandet finns det kvar DV-data, som vid import läses först. I iMovie tolkas materialet som ett DV-projekt och därför avbryts importen när ett nytt format nås, det vill säga bandets HDV-bilder.

 11. Vissa HDV-kameror har en inställning för att konvertera eller ange det utdataformat som skickas via FireWire. Till exempel har en del Sony-modeller en inställning för iLink.conv. Inställningen måste inaktiveras om kommunikationen mellan kameran och iMovie ska fungera. Läs dokumentationen som medföljde kameran om du behöver mer information.

DVD-, HDD- eller flashminneskamera

Enheterna ansluts till datorn via en USB-kabel.

USB (dator- eller kamerasidan) Mini USB (vissa kameror)

Följ de här instruktionerna om din USB-kamera inte känns igen:

 1. För bästa resultat bör du använda en godkänd enhet.
 2. En Intel-processor krävs för stöd för AVCHD-video i iMovie ’08 och iMovie ’09. iMovie ’11 och senare fungerar bara på Intel-processorer.  AVCHD DVD-videokameror fungerar inte med iMovie.
 3. Prova med att koppla från och koppla in kameran i datorn igen. Om kameran är ansluten via en hubb kan du prova att ansluta kameran direkt till datorn.
 4. Kontrollera att inga andra program (som iChat, Meddelanden eller andra videoredigeringsprogram eller chattprogram) använder kameran för närvarande. Avsluta andra program som eventuellt är anslutna till kameran.
 5. Om du har startat kameran och anslutit den via USB kan du följa ett eller flera av nedanstående tips för att återupprätta anslutningen till kameran.
  • Stäng av och starta kameran igen.
  • Dra ur USB-kabeln från datorn och återanslut sedan kabeln. Gör samma sak på kameran. Om kameran är ansluten via en USB-hubb kan du prova att ansluta kameran direkt till datorn.
  • Avsluta och öppna iMovie igen.
  • Starta om datorn.
  • Prova med en annan USB-kabel eller anslut kameran till en annan dator där samma version av iMovie körs.
 6. Öppna Systeminformation för att kontrollera om kameran visas. Om du inte hittar kameran under USB eller FireWire i Systeminformation återställer du FireWire-anslutningen enligt instruktionerna i Snabbhjälp för USB och FireWire och provar igen.
 7. Om du använder en kamera med flashkort, skiva eller hårddisk och vissa videoklipp inte importeras alls eller importeras utan ljud trots att klippen känns igen av iMovie, kan du prova att använda ett annat flashkort eller en annan skiva. Alternativt kan du säkerhetskopiera bilderna från kameran och därefter formatera om kamerans flashkort eller hårddisk från kameran. Spela in nytt material och kontrollera om det fungerar som det ska. (Läs kamerans dokumentation om du vill ha information om hur du säkerhetskopierar och formaterar videokamerans minne.)
 8. Kontrollera att du spelar in videon med inställningen för normal eller hög kvalitet på kameran. På vissa videokameror kan du ange en högre komprimering, så att det får plats mer innehåll på kamerans lagringsmedium. Videoklipp med högre komprimeringsgrad kanske inte känns igen i iMovie.

Inbyggd FaceTime HD-kamera eller iSight-kamera

iMovie har stöd för den inbyggda FaceTime HD- eller iSight-kameran på Mac-datorn. Om ingen av dessa kameror känns igen följer du dessa steg.

 1. Öppna Systeminformation för att kontrollera om kameran visas i USB-avsnittet.
 2. Kontrollera att inga andra program (som iChat, Meddelanden eller andra videoredigeringsprogram eller chattprogram) använder kameran för närvarande. Avsluta andra program som eventuellt är anslutna till kameran.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: