Om du inte ser dina köp inuti program

Läs om hur du återskapar dina köp i program.

Om du har återskapat från en säkerhetskopia eller om du har raderat eller installerat om ett program som du köpt inuti ett program kanske du kan återskapa objekt som du har köpt tidigare.

Vissa inte förbrukningsbara köp, som uppgraderingar till pro-versioner, extra funktioner i ett spel samt prenumerationer, kan återskapas om programmet inte automatiskt känner igen att du har köpt dessa.

Återskapa köp inuti program

En del köp inuti program, som spelvalutor eller tips, är förbrukningsbara, det vill säga de tar slut allteftersom du använder dem. Det går bara att återskapa köp som inte är förbrukningsbara. Läs mer om olika typer av köp inuti program.

Du återskapar ett köp som inte är förbrukningsbart genom att öppna programmet där du gjorde köpet och leta efter ett alternativ för att återskapa. Du kan hitta det på någon av dessa platser:

  • Programmets huvudmeny.
  • Programmets menyer Inställningar eller Alternativ.
  • Programmets butik.

Om du har blivit debiterad för köpet och ändå inte kan återskapa kontaktar du programutvecklaren för att få hjälp. Du kan också rapportera ett problem med ditt köp inuti program.

Om du försöker återskapa och inget händer eller om du får ett felmeddelande

Mer hjälp

Publiceringsdatum: