Om säkerhetsinnehållet i QuickTime 7.7.5

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i QuickTime 7.7.5.

Hämta och installera med Programuppdatering eller från Apples supportwebbplats.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

QuickTime 7.7.5

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett problem med oinitierad pekare förekommer vid hanteringen av spårlistor. Problemet åtgärdades genom förbättrad felkontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1243: Tom Gallagher (Microsoft) och Paul Bates (Microsoft) i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Buffertspill förekom vid hanteringen av H.264-kodade filmfiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1244: Tom Gallagher och Paul Bates i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett out of bounds-byteväxlingsproblem förekom i hanteringen av QuickTime-bildbeskrivningar. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1032: Jason Kratzer i samarbete med iDefense VCP

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett signeringsproblem förekom i hanteringen av 'stsz'-atomer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1245: Tom Gallagher och Paul Bates i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av 'ftab'-atomer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1246: En anonym forskare i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett problem med minneskorruption förekom i hanteringen av 'dref'-atomer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1247: Tom Gallagher och Paul Bates i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av 'ldat'-atomer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1248: Jason Kratzer i samarbete med iDefense VCP

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Visning av en PSD-bild med skadligt innehåll kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hantering av PSD-bilder. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1249: dragonltx i Tencent Security Team

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett out of bounds-byteväxlingsproblem förekom i hanteringen av 'ttfo'-element. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1250: Jason Kratzer i samarbete med iDefense VCP

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av 'clef''-atomer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1251: Aliz Hammond i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: