Om säkerhetsinnehållet i Boot Camp 5.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Boot Camp 5.1.

Uppdateringen kan hämtas och installeras från Programuppdatering eller Hämtningsbara filer från Apple.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Boot Camp 5.1

 • Boot Camp

  Tillgänglig för: Mac-datorer som kör Boot Camp 5

  Effekt: Inläsning av en felformaterad körbar fil kan orsaka minnesfel i kärnan

  Beskrivning: Det uppstår ett problem med gränskontrollen när drivrutinen AppleMNT.sys tolkar Portable Executable-filer. Om en Portable Executable-fil med en felformaterad rubrik laddas kan det leda till att en Boot Camp-drivrutin orsakar fel i kärnminnet. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1253: MJ0011 i 360 Security Center

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: