Träna med Apple Watch

Appen Träning uppdaterar dig kontinuerligt under träningen och meddelar dig när du uppnått ditt mål.

     
     Träningsalternativ

Starta en träning

Siri kan hjälpa dig att starta ett träningspass. Säg något i stil med: ”Gå på en fem kilometer lång promenad.” Eller så kan du bara använda appen:

 1. Öppna appen Träning och leta sedan reda på den typ av träning som bäst motsvarar det du gör. Om du inte hittar din träning väljer du Annan.  
 2. Starta genom att trycka på träningen. Sätt ett mål innan du börjar genom att trycka på punktsymbol. Vill du välja ett annat mått för kalorier eller avstånd?
 3. Vänta på tresekundersnedräkningen. Tryck på skärmen om du vill hoppa över nedräkningen.
 4. Du kan lägga till en annan typ av träning utan att avsluta ditt pass genom att svepa till höger och sedan trycka på plussymbol
 5. Hantera musiken genom att svepa till vänster.
 6. När du är klar med träningen sveper du till höger och trycker sedan på X-symbolen.

Läs mer om de olika träningstyperna, som simning och rullstolsträning.


.80 MI-träning     

Kontrollera dina framsteg

Du kan kontrollera dina framsteg genom att höja handleden. Vrid sedan Digital Crown för att markera det mått som är viktigast för dig. 

Om du springer eller går knackar Apple Watch på handleden efter varje kilometer eller mile, och en uppdatering visas på skärmen. Om du cyklar knackar Apple Watch istället på handleden efter var femte kilometer eller mile.


     Alternativ för utomhusgång

Avsluta, pausa eller låsa en träning

Pausa en träning genom att trycka på Digital Crown och sidoknappen samtidigt. Starta igen genom att trycka på båda knapparna på nytt. Eller svep till höger för att se alternativen för att avsluta, pausa eller låsa skärmen. Lås upp skärmen genom att vrida på Digital Crown. Läs om att pausa eller avsluta simträning

Du kan även ställa in så att löpträningar inomhus eller utomhus pausas automatiskt när du slutar röra på dig. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone, tryck på fliken Min klocka och sedan på Träning > Pausa automatiskt vid löpning. 

Anpassa din träning

Med Apple Watch kan du ändra vilken statistik som visas när du tränar så att du kan anpassa hur du mäter dina framsteg. 

Välja mått för varje träning

Du kan välja mellan flera mått eller ett enda mått:

 1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone. 
 2. Tryck på fliken Min klocka och sedan på Träning > Träningsvyn. 
 3. Tryck på Flera mått eller Ett mått. 
  • Om du väljer Flera mått kan du välja upp till fem mått för varje träning. Tryck på en typ av träning och sedan Ändra. Lägg till eller ta bort mått eller håll fingret nedtryckt på dra och släpp-symbol för att ändra ordningen. 
  • Om du har valt Ett mått kan du vrida på Digital Crown för att bläddra igenom alla måtten under en träning.

Skärmen Träningsvy


     Alternativen Kcal och KJ

Ändra mått för avstånd och kalorier

När du ställer in målet inför ett träningspass kan du ändra måtten:1

 • Växla mellan kalorier och kilojoule genom att trycka hårt på skärmen med målet för kalorier.
 • Ändra mellan miles och kilometer genom att trycka hårt på skärmen med målet för sträckan.
 • Växla mellan yards och meter vid simning 2 genom att trycka hårt på skärmen med målet för längd eller skärmen med bassängstorlek.

Du kan även ändra måtten på iPhone:

 1. Öppna appen Hälsa, tryck på fliken Hälsodata och tryck därefter på Aktivitet. 
 2. Välj en träning och tryck sedan på enheten. När du är klar med valet kommer apparna Hälsa, Aktivitet och Träning samtliga att använda den inställningen.

Namnge träningen

Efter att du valt träningen Annan kan du ange ett namn för träningen. 

 1. Starta ett träningspass och välj Annan.
 2. När du är klar sveper du till höger och trycker sedan på Avsluta.
 3. Tryck på Namnge.
 4. Tryck på en typ av träning och sedan Spara. 

Markera segment i träningen Annan

Du markerar ett segment i träningen genom att trycka snabbt två gånger på skärmen och sedan vänta tills segmentsammanfattningen visas. Exempelvis kan du markera varje varv eller längd när du tränar löpning utomhus. Om du väljer träningen Cykling, inne på 30 minuter kan du dela in sessionen i tre delar om 10 minuter vardera.

Visa alla delar efter ett träningspass:

 1. Öppna appen Aktivitet på iPhone.  
 2. Tryck på fliken Träningspass.  
 3. Tryck på träningen och bläddra sedan nedåt. 

Eftersom skärmen låser sig under simträningar kan du inte markera delar. 

Spara batteri när du tränar

Spara batteritid under längre promenader och löpningar genom att stänga av pulsmätaren. Apple Watch-enheten räknar fortfarande ut aktiva kalorier, distans, takt och träningstid.

Aktivera Strömsparläget: 

 1. Gå till din iPhone, öppna appen Apple Watch och tryck på fliken Min klocka.
 2. Tryck på Träning > Strömsparläge. 

Se din träningshistorik

Öppna appen Aktivitet i din iPhone om du vill se hela din aktivitetshistorik, dina träningar och dina prestationer. Du kan även visa detaljer om dina träningspass: Tryck på fliken Träning och tryck sedan på ett objekt. 

Träning delar information med Aktivitet i Apple Watch så att dina träningar räknas mot dina aktivitetsmål. All information sparas också i appen Hälsa. Därifrån kan den användas av tredjepartsappar om du tillåter det.

Få den bästa mätningen

Apple Watch beräknar dina mått under träning baserat på informationen du angav under inställningen. Läs om att uppdatera din personliga information.  

Du kan även använda dessa tips till att förbättra noggrannheten för Apple Watch.

Gör mer med din träning

 1. Du kan växla mellan kilometer och miles vid cykling, gång, löpning och rullstolsträning. Och du kan välja mellan meter och yards för simträning. 
 2. Apple Watch Series 1 och Apple Watch (1:a generationen) bör inte användas vid simning. Läs om skyddet mot vatten på Apple Watch

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: Thu Jan 11 22:17:33 GMT 2018