Använda appen Träning på din Apple Watch

Få uppdateringar om framsteg när du tränar och få reda på när du når ditt mål.

Starta ett träningspass

 1. Öppna appen Träning. 
 2. Leta reda på den träningstyp som bäst motsvarar det du gör. Läs mer om varje träningstyp
 3. Sätt ett mål genom att trycka på knappen Mer symbolen ... bredvid den träningstyp du väljer. Det går även attställa in eller starta ett anpassat träningspass. Tryck på träningen om du vill hoppa över inställningen av mål. 
  Multisport-träningsalternativet i appen Träning på Apple Watch.
 4. Vänta på tresekundersnedräkningen. Tryck på skärmen om du vill hoppa över nedräkningen.
 5. Träna. Du kan lägga till en annan träningstyp utan att avsluta passet genom att öppna appen Träning, svepa åt höger och sedan trycka på knappen Nytt plussymbol.

Siri kan också hjälpa dig att starta ett träningspass. Säg något i stil med: ”Gå på en fem kilometer lång promenad”.

Om du har Apple Watch Ultra kan du ställa in och starta ditt träningspass med åtgärdsknappen. Läs om hur du använder åtgärdsknappen på en Apple Watch Ultra.

Har du glömt att börja träna? Din Apple Watch kan automatiskt upptäcka när du börjar träna.

Avsluta, pausa eller låsa en träning

Alternativen för att låsa, lägga till ett nytt, avsluta eller pausa pass under passet Löpning, inne på en Apple Watch.

 • Om du vill avsluta en träning sveper du åt höger och trycker sedan på knappen Avsluta X-knappen.
 • Om du vill pausa en träning sveper du åt höger och trycker sedan på knappen Pausa pausknappen. Eller också kan du trycka på Digital Crown och sidoknappen samtidigt. Starta igen genom att trycka på båda knapparna på nytt.
 • Om du vill låsa skärmen för att undvika tryck av misstag sveper du åt höger och trycker sedan på knappen Lås . Lås upp skärmen genom att trycka på och hålla ned Digital Crown. Läs om hur du pausar eller avslutar simträning

Har du glömt att avsluta din träning? Läs om hur din Apple Watch automatiskt kan upptäcka när du slutat träna.

Följ din utveckling

Framsteg vid löpträning.

Höj handleden om du vill se hur du ligger till under ett träningspass. Vrid sedan Digital Crown för att visa en annan träningsvy. Beroende på träningstyp kan du inkludera träningsvyer såsom:

 • Pulsintervall
 • Löpkraft
 • Segment
 • Varv
 • Höjd
 • Aktivitetsringar

När du springer eller går får du ett lätt tryck på handleden av Apple Watch efter varje kilometer (eller mile), och en uppdatering visas på skärmen. Om du cyklar får du istället ett lätt tryck på handleden efter var femte kilometer (eller mile).

Anpassa ett träningspass

Det går att lägga till strukturerade intervaller i de flesta träningspass.

 1. Öppna appen Träning på Apple Watch.
 2. Tryck på knappen Mer symbolen … intill träningen som du vill göra.
 3. Rulla ned och tryck på Skapa träning och tryck sedan på Anpassad.
 4. Tryck på Uppvärmning för att ställa in en måltyp eller hoppa över.
 5. Tryck på Lägg till, tryck sedan på Träning eller Återhämtning och välj en måltyp.
 6. Tryck på Nedvarvning för att ställa in en måltyp eller hoppa över.
 7. Ange träningspassets anpassade namn.
 8. Tryck på Skapa träning.

Din anpassade träning visas som ett tillgängligt målalternativ för det valda träningspasset.

Ändra mått för varje träning

 1. Öppna appen Träning på Apple Watch.
 2. Tryck på knappen Mer symbolen … intill träningen som du vill göra.
 3. Tryck på knappen Redigera intill målet .
 4. Tryck på Träningsvyer och sedan på Ändra vyer.
 5. Tryck på Inkludera för att lägga till mätvärdet i din träningsvy. Det går även att trycka på knappen Ändra intill ett mått och sedan välja ett mått att ändra.

Beroende på träningstyp går det att inkludera mätvärden såsom:

 • Puls
 • Ström
 • Segment
 • Varv
 • Höjd
 • Takt
 • Kadens
 • Distans
 • Tidslängd
 • Vertikal oscillering
 • Steglängd vid löpning
 • Markkontakttid

Du kan också trycka på Ändra ordning och sedan trycka på och hålla ner knappen Ändra ordning dragspelssymbolen för att ändra ordningen.

Välj mellan olika mått för förbränd energi och distans

 1. Öppna appen Inställningar på din Apple Watch.
 2. Tryck på Träningspass och sedan på Måttenheter.
 3. Välj lämplig måttenhet:
  • För energienheter väljer du mellan kalorier, kilokalorier och kilojoule.
  • För poollängdsenheter väljer du mellan yards och meter. 
  • För cykling, promenader och löpträning väljer du mellan miles och kilometer.

Markera segment i träningen

Du kan använda segment för att hålla koll på olika delar av träningspasset. Exempelvis kan du markera varje varv eller längd när du tränar löpning utomhus. Om du väljer träningen Cykling, inne på 30 minuter kan du dela in sessionen i tre delar om 10 minuter vardera. Gör så här:

 1. Tryck två gånger på skärmen under ett träningspass.
 2. Vänta tills segmentsammanfattningen visas. 
  Första segmentet på 9 minuter och 3 sekunder

Visa alla segment efter ett träningspass:

 1. Öppna appen Fitness på din iPhone.  
 2. Tryck på Visa mer bredvid Träning.  
 3. Tryck på träningen och rulla sedan nedåt. 

Eftersom skärmen är låst under simträningar kan du inte markera segment. Men vid simning i pool markeras automatiskt pass när du vilar vid poolkanten i minst 10 sekunder. Automatiska pass visas i träningssammanfattningen i appen Fitness på din iPhone.

Lägg till träning

Du kan bläddra bland och lägga till nya träningsformer i appen Träning.

 1. Öppna appen Träning på Apple Watch.
 2. Rulla nedåt och tryck på Lägg till träning.
 3. Välj önskat träningspass.

Välj Annan om du inte hittar en träningstyp som passar.

Läs mer om hur du får exakta mätningar med Apple Watch och på så sätt får ut det mesta av din träning.

Få påminnelser om att starta ett träningspass

 

I watchOS 5 eller senare får du ett lätt tryck på handleden och en fråga när din Apple Watch känner av att du tränar. Tryck på ett alternativ i notisen för att starta träningen, ändra träningstyp, stänga av notiser för en dag eller avvisa notisen. Oavsett när du trycker får du alla träningspoäng från och med då du började träningspasset.

Hur lång tid det tar för din klocka att meddela dig att starta en träning varierar beroende på träningstyp. Här är de träningspass som din klocka kan skicka påminnelser om: 

 • Gång, inne
 • Gång, ute
 • Löpning, inne
 • Löpning, ute
 • Cykling utomhus
 • Elliptisk
 • Rodd
 • Simning i bassäng
 • Simning utomhus

 

Vill du aktivera eller inaktivera den här inställningen öppnar du appen Inställningar på din Apple Watch och trycker på Träning. Gå sedan till Påminnelse om träningsstart. 

Få påminnelser om att avsluta ditt träningspass

I watchOS 5 eller senare får du ett lätt tryck på handleden och en fråga när din Apple Watch känner av att du har tränat klart. Tryck på notisen för att avsluta eller pausa träningen, eller avvisa notisen och fortsätt träningspasset. Om du inte svarar på notisen eller avvisar den fortsätter träningen tills du väljer att avsluta eller pausa den.

Hur lång tid det tar för din klocka att upptäcka att du avslutat din träning varierar beroende på träningstyp.

Vill du aktivera eller inaktivera den här inställningen öppnar du appen Inställningar på din Apple Watch och trycker på Träning. Gå sedan till Påminnelse om träningsavslut.

Aktivera Fokus

Ställer du in Fokus för Fitnessstängs ljudet för samtal och notiser automatiskt av på din Apple Watch när du börjar träna.

 1. Öppna appen Inställningar på din Apple Watch.
 2. Tryck på Fokus och sedan på Fitness.
 3. Aktivera Starta ett träningspass.

När du är klar med träningen visas samtal och notiser på din klocka igen.

Spara batteri när du tränar

Spara batteritid under långa promenader och löpturer genom att använda Strömsparläge. Din Apple Watch räknar fortfarande ut aktiva kalorier, distans, takt och träningstid.

Slå på eller av Strömsparläge:  

 1. Öppna appen Watch på din iPhone. 
 2. Tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Träning.
 3. Slå på eller av Strömsparläge. 

Hålla koll på aktivitetshistorik, träningshistorik och utmärkelser

 1. Öppna appen Fitness på din iPhone.
 2. Tryck på ditt Aktivitetsförlopp.
 3. Tryck på kalendersymbolen  i det övre högra hörnet för att se din aktivitetshistorik.
  Träningshistorik för juli 2022.

Vill du se din träningshistorik eller dina utmärkelser trycker du på fliken Sammanfattning och sedan på Visa mer bredvid Träningspass eller Utmärkelser. Du kan trycka på ett objekt för att se ytterligare detaljer.

Träning delar information med Aktivitet i Apple Watch så att dina träningar räknas mot dina aktivitetsmål. All information sparas automatiskt i appen Hälsa. Därifrån kan den användas av tredjepartsappar om du tillåter det. 

Gör mer med din träning

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: