Träna med din Apple Watch

Få uppdateringar om framsteg när du tränar och få reda på när du når ditt mål.Starta ett löppass inomhus med ett öppet mål.

Starta ett träningspass

 1. Öppna appen Träning. 
 2. Leta reda på den träningstyp som bäst motsvarar det du gör. Läs mer om varje träningstyp
 3. Du ställer in ett mål genom att trycka på Mer-knappen symbolen ...  bredvid den träningstyp du väljer. Tryck på träningen om du vill hoppa över inställningen av mål. 
 4. Vänta på tresekundersnedräkningen. Tryck på skärmen om du vill hoppa över nedräkningen.
 5. Träna. Du kan lägga till en annan typ av träning utan att avsluta ditt pass genom att öppna appen Träning, svepa till höger och sedan trycka på knappen Nytt plussymbol

Siri kan också hjälpa dig att starta ett träningspass. Säg något i stil med: ”Gå på en fem kilometer lång promenad”.

Glömde du att starta träningspasset? Din Apple Watch kan automatiskt upptäcka när du börjar träna.


Alternativ för att låsa, avsluta, pausa eller lägga till ett nytt träningspass.

Avsluta, pausa eller låsa din träning

 • Om du vill avsluta träningspasset sveper du åt höger och trycker sedan på knappen Stäng stängningsknappen.
 • Om du vill avsluta träningspasset sveper du åt höger och trycker sedan på knappen Pausa pausningsknappen. Eller också kan du trycka på Digital Crown och sidoknappen samtidigt. Starta igen genom att trycka på båda knapparna på nytt.
 • Om du vill låsa skärmen för att undvika tryck av misstag sveper du åt höger och trycker sedan på knappen Lås . Lås upp skärmen genom att vrida på Digital Crown. Läs om hur du pausar eller avslutar simträning

Har du glömt att avsluta din träning? Läs om hur din Apple Watch automatiskt kan upptäcka när du slutat träna.


Framsteg vid utomhuslöpning.

Följ din utveckling

Höj handleden om du vill se hur du ligger till under ett träningspass. Vrid sedan Digital Crown för att markera det mått som är viktigast för dig. 

När du springer eller går får du ett lätt tryck på handleden av Apple Watch efter varje kilometer (eller mile), och en uppdatering visas på skärmen. Om du cyklar får du istället ett lätt tryck på handleden efter var femte kilometer (eller mile).1 

Skärmen Träningsvyn i iPhone.

Ändra mått för varje träning

 1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone. 
 2. Tryck på fliken Min klocka och sedan på Träning > Träningsvyn. 
 3. Tryck på Flera mått eller Ett mått. 
  • Om du väljer Flera mått kan du välja upp till fem mått för varje träning. Tryck på en typ av träning och sedan Ändra. Lägg till eller ta bort mått eller håll ner knappen Ändra ordning dra och släpp-symbolen för att ändra ordningen. 
  • Om du har valt Ett mått kan du vrida på Digital Crown för att rulla igenom alla måtten under ett träningspass.

Välj mellan olika mått för förbränd energi och distans

 • Växla mellan kalorier och kilojoule genom att trycka hårt på skärmen med målet för kalorier.
 • Växla mellan miles och kilometer genom att trycka hårt på skärmen med målet för sträckan.
 • Växla mellan yards och meter vid simning2 genom att trycka hårt på skärmen med målet för längd eller skärmen med bassängstorlek.

Markera segment i träningen

Du kan använda segment för att hålla koll på olika delar av träningspasset. Exempelvis kan du markera varje varv eller längd när du tränar löpning utomhus. Om du väljer träningen Cykling, inne på 30 minuter kan du dela in sessionen i tre delar om 10 minuter vardera. Gör så här:

 1. Tryck två gånger på skärmen under ett träningspass.
 2. Vänta tills segmentsammanfattningen visas. 
  Första segmentet på 9 minuter och 3 sekunder

Visa alla segment efter ett träningspass:

 1. Öppna appen Aktivitet på din iPhone.  
 2. Tryck på fliken Träningspass.  
 3. Tryck på träningen och rulla sedan nedåt. 

Eftersom skärmen är låst under simträningar kan du inte markera segment. Men vid simning i pool markeras automatiskt pass när du vilar vid poolkanten i minst 10 sekunder. Automatiska pass visas i träningssammanfattningen i appen Aktivitet på din iPhone.

Namnge träningen

Efter att du valt träningen Annan kan du ange ett namn för träningen. Det hjälper dig att hålla koll på träningspass som dans eller styrketräning.

 1. Öppna appen Träning på Apple Watch. 
 2. Tryck på Annat.
 3. Slutför träningspasset.
 4. När du är klar sveper du till höger och trycker sedan på Avsluta.
 5. Tryck på Namnge träning.
  Alternativ för att namnge träning på sammanfattningsskärmen.
 6. Tryck på en typ av träning och tryck sedan på Spara. 

 

Få påminnelser om att starta ett träningspass

I watchOS 5 eller senare får du ett lätt tryck på handleden och en fråga när din Apple Watch känner av att du tränar. Tryck på ett alternativ i notisen för att starta träningen, ändra träningstyp, stänga av notiser för en dag eller avvisa notisen. Oavsett när du trycker får du alla träningspoäng från och med då du började träningspasset.

Hur lång tid det tar för din klocka att meddela dig att starta en träning varierar beroende på träningstyp. Här är de träningspass som din klocka kan skicka påminnelser om: 

 • Gång, inne
 • Gång, ute
 • Löpning, inne
 • Löpning, ute
 • Elliptisk
 • Rodd
 • Simning i bassäng
 • Simning utomhus

 

Öppna appen Inställningar på din Apple Watch och tryck på Träning. Gå sedan till Påminnelse om träningsstart för att slå på eller stänga av den här inställningen. 

Få påminnelser om att avsluta ditt träningspass

I watchOS 5 eller senare får du ett lätt tryck på handleden och en fråga när din Apple Watch känner av att du har tränat klart. Tryck på notisen för att avsluta eller pausa träningen, eller avvisa notisen och fortsätt träningspasset. Om du inte svarar på notisen eller avvisar den fortsätter träningen tills du väljer att avsluta eller pausa den.

Hur lång tid det tar för din klocka att upptäcka att du avslutat din träning varierar beroende på träningstyp.

Öppna appen Inställningar på din Apple Watch och tryck på Träning. Gå sedan till Påminnelse om träningsavslut för att slå på eller stänga av den här inställningen.

Spara batteri när du tränar

Spara batteritid under längre promenader och löprundor genom att stänga av pulsmätaren. Din Apple Watch räknar fortfarande ut aktiva kalorier, distans, takt och träningstid.

Så här slår du på och av Strömsparläge:  

 1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone. 
 2. Tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Träning.
 3. Slå på eller av strömsparläget. 


Träningshistorik för januari 2019.

Håll koll på träningshistorik, aktivitetshistorik och utmärkelser

 1. Öppna appen Aktivitet på din iPhone.
 2. Du kan visa detaljer om dina träningspass genom att trycka på fliken Träning och sedan trycka på ett objekt. 

Träning delar information med Aktivitet i Apple Watch så att dina träningar räknas mot dina aktivitetsmål. All information sparas automatiskt i appen Hälsa. Därifrån kan den användas av tredjepartsappar om du tillåter det. 

Gör mer med din träning

 1. Du kan växla mellan kilometer och miles vid cykling, gång, löpning och rullstolsträning. Och du kan välja mellan meter och yards för simträning. 
 2. Apple Watch Series 1 och Apple Watch (1:a generationen) bör inte användas vid simning. Läs om skyddet mot vatten på din Apple Watch

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: