Använda appen Aktivitet på din Apple Watch

Med appen Aktivitet på din Apple Watch kan du se hur mycket du rör dig, tränar och står från dag till dag. 

Du har uppnått alla tre målen!

 

Håll koll på din aktivitet

Du kommer igång genom att öppna appen på din Apple Watch och ange uppgifter om dig själv. Din Apple Watch visar när du har uppnått dina mål och ger dig förslag och uppmuntran för att hjälpa dig att stänga dina ringar. Lär dig hur du stänger varje ring nedan.

Rörelse

Rörelseringen visar hur många aktiva kalorier du har bränt hittills. Nå ditt dagliga rörelsemål genom att bränna aktiva kalorier varje dag. Aktiva kalorier, till skillnad från vilande kalorier, är sådana som du bränner genom att stå eller röra på dig. Få hjälp med att få rörelse- och träningspoäng.

Så här kan du ändra rörelsemålet:

 1. Öppna appen Aktivitet på din Apple Watch.
 2. Gå till dina ringar och tryck hårt på skärmen.
 3. Tryck för att öka eller minska antalet aktiva kalorier för ditt dagliga rörelsemål.
  Ändra ditt dagliga rörelsemål: 450 kalorier.
 4. Tryck på Uppdatera när du är klar.

Du kan ändra rörelsemålet men inte tränings- eller ståmålen. 

Träning

Träningsringen visar hur många minuter du ägnat dig åt aktiv motion. Du når ditt dagliga träningsmål genom att träna i minst 30 minuter varje dag. Du kan inte ändra ditt dagliga träningsmål men du kan ändra ditt rörelsemål.

Lär dig hur du uppfyller ditt träningsmål

Stå

Ståringen visar antalet timmar du har stått upp och gått runt under minst en minut. Slutför ditt dagliga Stå-mål genom att stå upp och gå under minst 1 minut under 12 olika timmar på dagen. Även om du står hela dagen behöver du fortfarande röra på dig.

Om du anger att du använder rullstol ändras ståringen till rullringen. Rulla visar timmar du har rullat runt i under minst 1 minut. 

Du kan inte ändra dina stå- eller rullmål men du kan ändra ditt rörelsemål.

Kontrollera din aktivitetshistorik

Du kan hålla koll på dina dagliga framsteg på din Apple Watch, eller titta på hela historiken i aktivitetsappen på din iPhone.

På din iPhone

 1. Öppna appen Aktivitet på din iPhone.
 2. Tryck på fliken Historik och visa detaljerad information om all aktivitet under dagen. En grön punkt visas i kalendern vid de dagar som du har tränat.
 3. Tryck på en dag om du vill visa mer information.
 4. Om du vill ha information om ett träningspass, till exempel sträcka eller total distans, trycker du på fliken Träning och sedan på objektet.* 

På Apple Watch

 1. Öppna appen Aktivitet på din Apple Watch. 
 2. Svep upp för att se information om varje ring.
 3. Svep upp igen för att visa mer, till exempel totalt antal steg, distans och träningspass. 
 4. Om du vill visa en veckosammanfattning trycker du hårt på skärmen och trycker sedan på Sammanfattning av vecka.

Ställa in påminnelser

 1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone. 
 2. Tryck på Aktivitet.
 3. Välj dina notiser och påminnelser. Träningstipsen baseras exempelvis på dina tidigare framsteg. 

Läs mer

* De mätvärden som visas beror på typ av träning. Sträcka är exempelvis tillgängligt för gång utomhus, löpning, natursimning eller cykelpass när du har gps. 

Publiceringsdatum: