Använda Keynote för iCloud med Internet Explorer

Läs om begränsningarna vid uppspelning av Keynote-presentationer i Internet Explorer 11 eller senare.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om du använder Internet Explorer kan du uppleva dessa problem när du spelar upp en presentation i Keynote:

  • Alla 3D-övergångar stöds inte i Internet Explorer och de kan visas som Lös upp.
  • Presentationen spelas inte automatiskt upp i fullskärm. (Du kan övergå till fullskärmsläge manuellt genom att trycka på F11-tangenten.)

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: