Hålla Apple Watch inom acceptabla driftstemperaturer

Läs om lämpliga driftstemperaturer för Apple Watch. Få tips om hur du håller rätt temperatur och hanterar enheten på ett säkert sätt.

Apple Watch är utformad för att fungera bäst i temperaturer mellan 0 och 35 °C och bör förvaras i temperaturer mellan −20 och 45 °C. Apple Watch bör till exempel inte ligga obevakad i direkt solsken en längre tid eller lämnas i bilar under varma dagar. Om enheten förvaras eller används utanför det rekommenderade temperaturintervallet kan batteritiden försämras och andra skador uppstå.

Läs om temperaturhantering för Apple Watch

Den interna temperaturen i Apple Watch regleras automatiskt vid behov. Det finns några olika tecken som visar när det händer:

 • Laddningstiden kan förlängas eller så kan laddningen avbrytas.
 • Bildskärmen kan tonas ned.
 • Dataöverföringar kan pausas eller bli långsammare.
 • Appar kan stängas.
 • På mobildataversioner av Apple Watch kanske du inte har en mobilanslutning eller kanske inte kan ringa eller ta emot samtal. I sådana fall kommer mobilnätsknappen i Kontrollcenter vara röd. Mobilanslutningen börjar fungera normalt igen efter att Apple Watch har svalnat. Du kan dock fortfarande ringa nödsamtal.
  Kontrollcenter på Apple Watch.

Urtavla som visar termometersymbol och tiden.

Om Apple Watch är i temperaturer över de normala visar den endast en röd termometer och tiden.

Följ dessa anvisningar om detta inträffar:

 1. Om du har på dig enheten tar du av den från handleden. Om din Apple Watch håller på att laddas tar du bort den från laddaren. Din klocka stängs av automatiskt några sekunder efter att termometern visas. Klockan stängs inte av om du lämnar den på laddaren. Den röda termometern visas igen om du försöker slå på klockan igen. 
 2. Placera Apple Watch på en mindre varm plats och låt den svalna innan du slår på den eller fortsätter ladda den. Klockan slås på automatiskt när den har svalnat.
 3. Om du ringer mobilsamtal på en mobildataversion av Apple Watch i ett område med dålig signalkvalitet flyttar du dig till en plats där signalen är starkare.

Hantera Apple Watch och tillbehören på ett säkert sätt

Apple Watch samt strömadaptern och den magnetiska laddningskabeln till Apple Watch följer tillämpliga standarder och gränser för yttemperaturer. Även inom dessa gränser kan långvarig kontakt med varma ytor orsaka obehagskänslor och personskador.

Här följer några säkerhetstips:

 • Tänk på att Apple Watch samt strömadaptern och den magnetiska laddningskabeln till Apple Watch blir varma när de ansluts till en strömkälla.
 • Apple Watch, magnetiska laddningskablar till Apple Watch och strömadaptrar bör inte ha långvarig kontakt med huden när de är anslutna till en strömkälla.
 • Apple Watch samt strömadaptern och den magnetiska laddningskabeln till Apple Watch bör läggas på en plats med god ventilation vid laddning. Enheterna ska till exempel inte vara täckta när de laddas eller är anslutna till strömkällor.
 • När mobiltjänsten används på mobildataversioner av Apple Watch kan enheten kännas varm. 
 • Ta av din Apple Watch om den känns för varm. Var extra försiktig om du har ett fysiskt tillstånd som påverkar din förmåga att känna värme mot kroppen.

Apple Watch, strömadaptern och den magnetiska laddningskabeln till Apple Watch uppfyller standarden för skydd för IT-utrustning (Safety of Information Technology Equipment), IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013. Många länder och regioner har godkänt denna säkerhetsstandard. Den kallas till exempel:

 • UL 60950-1 i USA
 • CSA 60950-01 i Kanada
 • EN 60950- i Europa
 • AS/NZS 60950:1 i Australien och Nya Zeeland
Publiceringsdatum: