Leta reda på serienumret för din Apple TV

Du kan behöva ha serienumret till hands när du registrerar din Apple TV eller begär support.

Kontrollera om serienumret finns på Om-skärmen

Välj Inställningar > Allmänt > Om för att visa serienumret för din Apple TV. Du kan också visa serienumret för din Siri Remote eller Apple TV Remote* genom att välja Inställningar > Fjärrkontroller och enheter > Fjärrkontroll.  

Serienumret på Apple TV

Om du fortfarande inte hittar numret du letar efter kontrollerar du din enhet eller förpackning.

Titta på undersidan av din Apple TV efter det reflekterande serienumret

Använd en lampa för att läsa numret eftersom serienumret på undersidan av enheten är reflekterande. 

Du hittar serienumret på undersidan av din Apple TV

Titta om serienumret finns på förpackningen

Om du har enhetens originalförpackning finns serienumret på streckkoden.

Läs mer

Hitta serienummer för andra Apple-produkter.

*Apple TV (4:e generationen) levereras med samma fjärrkontroll över hela världen. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Siri fungerar med båda fjärrkontrollerna så länge som din Apple TV (4:e generationen) är inställd på ett språk och land eller region som har stöd för Siri.

Publiceringsdatum: