Leta reda på serienumret på din Apple TV

Du kan behöva ha serienumret till hands när du registrerar din Apple TV eller begär support.

Kontrollera om serienumret finns på Om-skärmen

Gå till Inställningar > Allmänt > Om för att visa serienumret på din Apple TV. Du kan också visa serienumret på din Siri Remote eller Apple TV Remote* genom att gå till Inställningar > Fjärrkontroller och enheter > Fjärrkontroll.  

Om du fortfarande inte hittar numret du letar efter kontrollerar du din enhet eller förpackning.

Titta på undersidan av din Apple TV efter det reflekterande serienumret

Använd en lampa för att läsa numret eftersom serienumret på undersidan av enheten är reflekterande. 

Hitta serienumret med ditt Apple-ID

På den iPhone, iPad eller iPod touch där du är inloggad med ditt Apple-ID går du till Inställningar > [Ditt namn]. Sedan rullar du ned och trycker på din Apple TV för att visa serienumret.

Om du inte har en iPhone, iPad eller iPod touch som du använder med din Apple TV kan du gå till kontosidan för ditt Apple-ID på datorn för att leta efter serienumret för din Apple TV.

  1. Gå till appleid.apple.com och logga in med det Apple-ID som du använder med din Apple TV.
  2. Rulla ned till avsnittet Enheter.
  3. Välj din Apple TV.

Titta om serienumret finns på förpackningen

Om du har enhetens originalförpackning finns serienumret på streckkoden.

Läs mer

Hitta serienummer på andra Apple-produkter.

*Apple TV 4K och Apple TV HD levereras med likadan fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Siri fungerar med båda fjärrkontrollerna så länge som Apple TV 4K eller Apple TV HD är inställt på ett språk och ett land eller en region som har stöd för Siri.

Publiceringsdatum: