Använda låsta wifi-nätverk på iPhone, iPad och iPod touch

Lär dig att använda låsta wifi-nätverk, vilket är offentliga nätverk som du abonnerar på eller betalar för.

Dessa låsta nätverk kallas även för betalnätverk eller ”hotspots”. Dessa nätverk kan finnas på kaféer, internetkaféer, hotell, flygplatser och andra offentliga platser. I vissa länder och regioner erbjuder mobiloperatörer tillgång till låsta nätverk.

Ansluta till ett låst wifi-nätverk

Ansluta till ett låst wifi-nätverk:

  1. Tryck på Inställningar > Wi-Fi.
  2. Tryck på nätverkets namn och vänta på att inloggningsskärmen visas. Eller tryck på  bredvid nätverkets namn och tryck sedan på Anslut till nätverket.
  3. Om du uppmanas till det anger du ett användarnamn och lösenord, anger en e-postadress eller godkänner villkoren.

När du har loggat in ska du kunna ansluta till internet. Avgifter och andra kostnader kan tillkomma när du använder låsta wifi-nätverk. Kontakta nätverksleverantören om du vill ha mer information.

Om du avbryter innan du loggar in på nätverket

När du trycker på Avbryt på inloggningsskärmen kopplas enheten bort från det låsta wifi-nätverket.

Om du anslutit nätverket från wifi-skärmen genom att trycka på knappen  visas ett meddelande som anger att nätverket inte är anslutet till internet. Du kan välja ett av följande alternativ:

  • Utan internet: Stänger välkomstskärmen och stänger av Automatisk inloggning för nätverket. Då behålls enhetens koppling till nätverket och du kan använda nätverket på andra sätt.
  • Annat nätverk: Stänger välkomstskärmen och kopplar bort enheten från nätverket. Du kommer tillbaka till skärmen för wifi-inställningar där du kan välja ett annat nätverk.
  • Avbryt: Du kommer tillbaka till välkomstskärmen.

Ansluta automatiskt till wifi-nätverk

Din iPhone, iPad och iPod touch kan komma ihåg informationen om nätverket och inloggningen så att du kan ansluta till nätverket automatiskt igen när du är inom räckvidd.

Om enheten inte ansluter automatiskt till ett låst wifi-nätverk följer du dessa steg:

  1. Tryck på Inställningar > Wi-Fi.
  2. Tryck på  bredvid nätverksnamnet.
  3. Kontrollera att Anslut automatiskt är på.

Stäng av Anslut automatiskt om du inte vill ansluta automatiskt. Stäng av Automatisk inloggning om du vill se välkomstskärmen nästa gång du ansluter till nätverket. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: