Om Bilder inte kan kopiera eller skapa ett bibliotek

Om appen Bilder visar något av dessa varningsmeddelanden när du öppnar Bilder eller migrerar ett befintligt iPhoto- eller Aperture-bibliotek, följer du dessa instruktioner.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

”Bilder kunde inte skapa en kopia av ditt bibliotek innan det förbereddes. Problem med filsystemet eller hårdvaran …”

Det här varningsmeddelandet innebär vanligen att det finns ett fysiskt problem eller att data är förstörda på den disk som innehåller ditt bildbibliotek. 

Försök med något av följande: 

  • Öppna Skivverktyg och analysera och reparera disken. Det är en bra idé att göra en säkerhetskopia av disken innan du gör några reparationer.
  • Kopiera biblioteket till en annan disk (till exempel en extern hårddisk). 
  • Återskapa biblioteket från en tillförlitlig säkerhetskopia till en annan disk. 

Om du vill testa om varje möjlig lösning fungerade avslutar du Bilder och håller sedan ned alternativtangenten och öppnar Bilder igen. När Bilder ber dig välja ett bibliotek väljer du det bibliotek som du reparerade eller återställde.

”Bilder kunde inte skapa en kopia av ditt bibliotek innan det förbereddes. Bilder har inte de behörigheter som krävs ...”

Det här varningsmeddelandet innebär vanligen att det är felaktiga behörigheter för mappen som innehåller ditt bildbibliotek.

Om ditt bildbibliotek ligger på standardplatsen i mappen Bilder, använder du denna uppsättning Terminal-kommandon för att ange nya behörigheter:

1. Öppna Terminal-appen.

2. Ange följande kommando och tryck på returtangenten. Ange namnet på ditt användarkonto istället för your_username.

sudo chown -R your_username /Users/your_username/Pictures

3. När du uppmanas till det anger du lösenordet till ditt OS X-användarkonto och trycker på returtangenten.

4. Ange följande kommando och tryck på returtangenten. Ange namnet på ditt användarkonto istället för your_username.

sudo chmod -R 700 /Users/your_username/Pictures

5. Avsluta Bilder och håll sedan ned alternativtangenten och öppna Bilder igen.

6. När Bilder ber dig välja ett bibliotek försöker du migrera biblioteket igen.

”Biblioteket kunde inte skapas. Bilder har inte de behörigheter som krävs ...”

Det här varningsmeddelandet innebär vanligen att det är fel behörigheter för den mapp där du skapar ett nytt Bilder-bibliotek. 

Om ditt Bilder-bibliotek ligger i mappen Bilder använder du följande uppsättning Terminal-kommandon för att ange nya behörigheter:

1. Öppna Terminal-appen.

2. Ange följande kommando och tryck på returtangenten. Ange namnet på ditt användarkonto istället för your_username.

sudo chown -R your_username /Users/your_username/Pictures 

3. Ange följande kommando och tryck på returtangenten. Ange namnet på ditt användarkonto istället för your_username.

sudo chmod -R 700 /Users/your_username/Pictures

5. Avsluta Bilder och håll sedan ned alternativtangenten och öppna Bilder igen. 

6. När Bilder ber dig välja ett bibliotek försöker du migrera biblioteket igen.

Publiceringsdatum: