Lita på manuellt installerade certifikatprofiler i iOS och iPadOS

När du gör en manuell installation av en profil med en certifikatnyttolast i iOS 10.3 eller senare och iPadOS, är det certifikatet inte automatiskt betrott för SSL. 


Den här artikeln vänder sig till systemadministratörer för skolor, företag och andra organisationer.

Du måste aktivera att profilen ska vara betrodd för SSL manuellt när du installerar en profil som inte har skickats till dig med e-post eller har hämtats från en webbplats.

Om du vill aktivera att SSL ska vara betrott för det certifikatet går du till Inställningar > Allmänt > Om > Inställningar för betrodda certifikat. Aktivera att certifikatet ska tillåtas under Aktivera full tillit för rotcertifikat.

Apple rekommenderar dig att distribuera certifikat med Apple Configurator eller Mobile Device Management (MDM). Certifikatnyttolaster blir automatiskt betrodda för SSL när de installeras med Configurator, MDM eller som en del i registreringsprofilen för MDM.

Publiceringsdatum: