Bilder sparar diskutrymme genom att dela bilder med dina iPhoto- och Aperture-bibliotek

Lär dig hur Bilder lagrar bilder när du migrerar ditt iPhoto- eller Aperture-bibliotek och sparar utrymme genom att dela bilder. 

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

När du migrerar ett bildbibliotek från iPhoto eller Aperture skapar Bilder en ny biblioteksstruktur men kopierar inte dina bilder. Istället sparar Bilder diskutrymme genom att skapa länkar till de ursprungliga och förhandsgranskningsversionerna av dina bilder. 

När Finder rapporterar filstorleken på ditt Bilder-biblioteket tas alla dina originalversioner och förhandsgranskningar med. Det kan se ut som att ditt återstående iPhoto- eller Aperture-bibliotek tar upp dubbelt så mycket utrymme på din hårddisk, men så är inte fallet – dina bilder finns bara på en plats, även om du har fler än ett bildbibliotek.

När du har migrerat ditt iPhoto- eller Aperture-bibliotek till Bilder kanske du blir frestad att ta bort det ursprungliga iPhoto- eller Aperture-biblioteket. Eftersom det migrerade biblioteket tar upp så lite ytterligare utrymme behöver du inte ta bort det ursprungliga biblioteket.

Du kan fortfarande använda ditt ursprungliga bildbibliotek med iPhoto 9.6.1 och Aperture 3.6 efter att ha migrerat det till Bilder. Alla ändringar du gör i iPhoto eller Aperture efter att ha migrerat till Bilder, exempelvis bildredigeringar eller albumförändringar, visas bara i iPhoto eller Aperture.

Publiceringsdatum: