Installera anpassade företagsappar i iOS

Läs om hur du installerar och gör anpassade appar som ditt företag skapar betrodda.

Den här artikeln vänder sig till systemadministratörer för skolor, företag och andra organisationer.

Företag kan använda Apple Developer Enterprise Program för att skapa och distribuera anpassade företagsappar för iOS-enheter för internt bruk. Du måste göra apparna betrodda innan du kan öppna dem.

Om du installerar en app med MDM (Mobile Device Management) görs den betrodd automatiskt. Om du installerar appen manuellt måste du även manuellt göra appen betrodd.

Apple rekommenderar dig att använda en MDM-lösning för att distribuera apparna. Metoden är säker och kräver ingen åtgärd från användaren. Du kan även installera anpassade appar från en säker webbplats som hanteras av ditt företaget. Om du inte installerar appar från företaget ska du endast hämta och installera appar från Apple App Store. Det här är bästa sättet att skydda din iPhone, iPad eller iPod touch.

Manuellt installera en företagsapp och göra den betrodd

När du öppnar en företagsapp som du installerat manuellt för första gången visas ett meddelande om att appens utvecklare inte är betrodd på din enhet. Du kan avfärda meddelandet men då kan du inte öppna appen.

När du har avfärdat meddelandet kan du göra appens utvecklare betrodd. Tryck på Inställningar > Allmänt > Profiler eller Profiler och enhetshantering. Under rubriken Företagsapp ser du utvecklarens profil.

Tryck på namnet på utvecklarens profil under rubriken Företagsapp för att göra utvecklaren betrodd.

Du ser sedan en prompt för att bekräfta valet. När du har gjort profilen betrodd kan du manuellt installera andra appar från samma utvecklare och öppna dessa direkt. Utvecklaren fortsätter vara betrodd tills du använder knappen Radera app för att ta bort alla appar från utvecklaren.

Du måste vara ansluten till internet för att verifiera apputvecklarens certifikat när förtroende upprättas. Om du använder en brandvägg kontrollerar du att den är konfigurerad för att tillåta anslutningar till https://ppq.apple.com. Om du inte är ansluten till internet när du gör en app betrodd visar enheten istället Ej kontrollerad. Anslut till internet och tryck på knappen Verifiera app för att använda appen.

När du har verifierat en app för första gången måste din iPhone, iPad eller iPod touch verifiera apputvecklarens certifikat då och då för att upprätthålla förtroendet. Om du inte kan verifiera en gång till kanske du ser ett meddelande om att verifieringen snart upphör att gälla. Om du vill upprätthålla förtroendet ansluter du enheten till internet och trycker på knappen Verifiera app eller öppnar appen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: