Ange ett lösenord för fast mjukvara på din Mac

När du anger ett lösenord för fast mjukvara förhindras användare som inte har tillgång till lösenordet från att starta från en annan skiva än den valda startskivan.

Denna funktion kräver en Mac med en Intel-processor. För motsvarande säkerhetsnivå på en Mac med Apple-chippet aktiverar du bara FileVault. Om Mac-datorn hanteras av MDM (mobil enhetshantering) kan MDM-administratörer även fjärrlåsa Mac-datorn.

Så här aktiverar du ett lösenord för fast mjukvara

  1. Starta från macOS Återställning.
  2. När verktygsfönstret visas klickar du på Verktyg i menyraden. Välj sedan Startsäkerhetsverktyg eller Firmware-lösenordshanterare.
  3. Klicka på Slå på lösenord för fast mjukvara.
  4. Ange ett lösenord för fast mjukvara i fälten och klicka sedan på Ställ in lösenord. Kom ihåg det här lösenordet.
  5. Stäng verktyget och välj sedan > Starta om från Apple-menyn .

Mac-datorn frågar bara efter lösenordet för den fasta mjukvaran när den försöker starta från en lagringsenhet som inte är den som är vald i inställningarna för startskivan eller när den försöker starta från Återställning i macOS. Ange lösenordet för fast mjukvara när du ser låssymbolen och lösenordsfältet:

Startskärm som visar låssymbolen och lösenordsfältet

Så här inaktiverar du in ett lösenord för fast mjukvara

  1. Starta från macOS Återställning. När datorn startar uppmanas du att ange lösenordet för fast mjukvara.
  2. När verktygsfönstret visas klickar du på Verktyg i menyraden. Välj sedan Startsäkerhetsverktyg eller Firmware-lösenordshanterare.
  3. Klicka på Stäng av lösenord för fast mjukvara.
  4. Ange lösenordet till den fasta mjukvaran igen när du blir ombedd.
  5. Stäng verktyget och välj sedan > Starta om från Apple-menyn .

Om du har glömt lösenordet till den fasta mjukvaran

Om du har glömt bort lösenordet för den fasta mjukvaran bokar du in ett personligt servicebesök i en Apple Store-butik eller hos en auktoriserad Apple-servicepartner. Ta med dig din Mac till mötet och ta med originalkvittot eller fakturan som inköpsbevis.

Publiceringsdatum: