Om OS X Mavericks 10.9.2-uppdateringen

Läs mer om OS X Mavericks 10.9.2-uppdateringen

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

OS X Mavericks 10.9.2-uppdateringen rekommenderas för alla OS X Mavericks-användare.

Uppdatera datorn

 1. Du bör säkerhetskopiera datorn före installationen. Det kan du göra med hjälp av Time Machine.
 2. Avbryt inte installationsprocessen när du har börjat uppdatera systemet.
 3. Du kan få oväntade resultat om du har installerat modifieringar av systemmjukvaran från tredje part eller om du har modifierat operativsystemet på annat sätt.
 4. Sök efter den senaste Apple-mjukvaran via Mac App Store, inklusive den här uppdateringen, genom att välja Apple-menyn () > Programuppdatering.
 5. Det kan hända att andra tillgängliga programuppdateringar för datorn som du bör installera visas. Observera att storleken på en viss uppdatering kan variera mellan olika datorer när den installeras via Programuppdatering. Vissa uppdateringar måste dessutom installeras före andra.

Det går även att hämta den manuella uppdateringsinstalleraren. Det är praktiskt om du behöver uppdatera flera datorer och inte vill hämta uppdateringen mer än en gång. Det finns fristående installationsprogram tillgängliga på Hämtningsbara filer från Apple. 

Uppdateringen löser ett problem som kan orsaka att knappar i Systeminställningar slutar svara

OS X Mavericks 10.9.2-uppdateringen rekommenderas för alla OS X Mavericks-användare. Uppdateringen förbättrar Mac-datorns stabilitet, kompatibilitet och säkerhet. Den här uppdateringen:

 • lägger till funktionen för att skicka och ta emot FaceTime-ljudsamtal 
 • lägger till stöd för väntande ljud- och videosamtal i FaceTime
 • lägger till funktionen för att blockera inkommande iMessage-meddelanden från enskilda avsändare
 • lägger till allmänna förbättringar av stabiliteten och kompatibiliteten för Mail
 • gör beräkningen av antalet olästa meddelanden mer exakt i Mail
 • löser ett fel som hindrade Mail från att ta emot nya meddelanden från vissa leverantörer 
 • förbättrar kompatibiliteten med funktionen Autofyll i Safari
 • löser ett fel som kan orsaka ljudförvrängning på vissa Mac-datorer
 • förbättrar kompatibiliteten när du ansluter till en filserver med hjälp av SMB2
 • löser ett fel som kan leda till att VPN-anslutningar kopplas ned
 • förbättrar VoiceOver-navigeringen i Mail och Finder
 • förbättrar pålitligheten för VoiceOver när du navigerar på webbplatser
 • förbättrar kompatibiliteten med brevlådor för Gmail-arkiv
 • innefattar förbättringar för Gmail-etiketter
 • förbättrar användningen av Safari och installation med Programuppdatering när du använder en autentiserad webbproxy
 • löser ett fel som kan leda till att Mac App Store erbjuder uppdateringar för program som redan är uppdaterade
 • förbättrar pålitligheten för start utan skiva med NetBoot i OS X Server
 • korrigerar stödet för punktskrift för vissa HandyTech-skärmar
 • löser ett fel när Säker start används på vissa system 
 • förbättrar ExpressCard-kompatibiliteten för vissa MacBook Pro 2010-modeller
 • löser ett fel som förhindrade utskrift till skrivare som delas med Windows XP
 • löser ett fel med Nyckelring som kunde leda till att användaren fick upprepade uppmaningar om att låsa upp nyckelringen Lokala objekt
 • löser ett problem som kunde leda till att vissa inställningspaneler inte gick att öppna i Systeminställningar
 • löser ett problem som kan förhindra att en flytt slutförs i Inställningsassistent
 • löser verifiering av SSL-anslutning.

Detaljerad information om säkerhetsinnehållet i denna uppdatering finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: