Testa ett problem i ett annat användarkonto på din Mac

Om ett problem inte uppstår om du loggar ut från ditt macOS-användarkonto och loggar in med ett annat kan problemet bero på filer eller inställningar i användarkontot.

När du ställer in din Mac skapar du ett macOS-användarkonto med ditt namn och lösenord. I kontot ingår en hemmapp som har samma namn som ditt användarnamn. I mappen finns dina filer och inställningar, inklusive

 • filer i mapparna Dokument, Hämtningar, Filmer, Musik, Bilder, Offentlig och Webbplatser
 • de inställningar du konfigurerar i Systeminställningar, Safari, Mail och andra appar
 • historik, cacheminne och andra webbplatsdata som skapas när du använder internet med Safari och andra webbläsare
 • din e-post, dina kontakter och dina kalenderdata
 • media som du använder i iTunes, Bilder och andra appar.

Du kan ta reda på om oväntat beteende beror på objekt i ditt användarkonto genom att försöka återskapa problemet i ett annat användarkonto. (Om problemet inträffar innan skrivbordet visas när datorn startar har det antagligen inte att göra med ditt användarkonto eller dina inställningar.)

Använd ett annat konto för att testa

Om det redan finns ett annat användarkonto i din Mac kan du bara logga ut från ditt konto (Apple-menyn > Logga ut) och logga in med det andra kontot. Men det bästa sättet är att testa med ett helt nytt konto.

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Användare och grupper.
 2. Klicka på låssymbolen och ange namn och lösenord för administratören.
 3. Klicka på knappen Lägg till (+) under användarlistan.
 4. Fyll i fälten som visas för ett standardkonto eller administratörskonto och klicka sedan på Skapa konto (eller OK).

Om du planerar att testa med något av dokumenten i ditt eget konto gör du dokumenten tillgängliga i det nya kontot. Dra dem till mappen Delat i mappen Användare på din hårddisk (~/Användare/Delat). Sedan kan du flytta dem till andra mappar efter att du har loggat in som en ny användare.

Logga sedan ut från kontot och logga in med det nya:

 1. Välj Apple-menyn > Logga ut.
 2. Logga in med användarnamnet och lösenordet för det nya kontot i inloggningsfönstret. Om du blir ombedd att logga in med ett iCloud-konto eller Apple-ID också kan du hoppa över det.

Försök nu att återskapa problemet i det nya kontot. Om du behöver skapa ett e-postkonto eller något annat konto för att testa kan du göra det.

Om problemet inte uppstår i det andra kontot

Om problemet inte uppstår i det nya användarkontot beror problemet på inställningar eller filer i ditt eget konto.

Om du behöver hjälp med ett visst varningsmeddelande eller problem söker du på Apple-supportens webbplats efter texten i varningsmeddelandet som visas. Om problemet bara uppstår i en app i ditt konto kan det ha att göra med någon av inställningarna i den appen. Läs i dokumentationen eller på supportwebbplatsen för appen om du behöver hjälp.

Du kan ta bort det nya användarkontot när du har testat klart. Följ stegen för att skapa ett nytt konto, men klicka på knappen Ta bort (–) i stället för knappen Lägg till (+). Försäkra dig om att du inte behöver några av de filer och inställningar du skapade i det nya kontot, eller kopierade dit, innan du tar bort kontot.

Om problemet uppstår i det andra kontot

Om problemet uppstår i det andra användarkontot:

Om du behöver mer hjälp med ett programvaru- eller maskinvaruproblem kontaktar du Apple-supporten. Kom ihåg att berätta om vad du har försökt göra själv och vad som hände då. Berätta också om vilka varningar eller andra meddelanden du har sett som en del av problemet. Du kan ta en skärmavbild av meddelandet så att du har det senare.

Publiceringsdatum: