Kontrollera statuslamporna och batteriladdningen på din iPod shuffle

När du startar din iPod shuffle kan du kontrollera dess statuslampa för en ungefärlig batteriladdning och annan information.

Välj din modell av iPod shuffle.

iPod shuffle (4:e generationen)

Om du vill kontrollera batteriladdningen tittar du på statuslamporna eller använder VoiceOver.


 

 

Kontrollera statuslampan

Statuslampa när iPod-enheten är ansluten till en dator:

 • Grön: stark laddning
 • Fast orange: laddar
 • Blinkande orange: enheten synkroniseras med iTunes eller används som en skiva

Statuslampa när iPod-enheten är frånkopplad:

 • Grön: 50 %–100 % laddning
 • Fast orange: 25 %–49 % laddning
 • Röd: mindre än 25 % laddning

Använda VoiceOver

 1. Ta på dig hörlurarna och anslut dem till din iPod shuffle.
 2. Koppla från iPod shuffle från alla usb-kablar.
 3. Tryck på VoiceOver-knappen två gånger. VoiceOver meddelar den ungefärliga batteriladdningen i hörlurarna.

   
      iPod shuffle (3:e generationen)

iPod shuffle (3:e generationen)

Om du vill kontrollera batteriladdningen tittar du på statuslamporna eller använder VoiceOver.

Kontrollera statuslampan

 • Grön: 50 %–100 % laddning 
 • Orange: 25 %–49 % laddning 
 • Röd: mindre än 25 % laddning 
 • Blinkande röd: mindre än 1 % laddning 
 • Blinkande orange: enheten synkroniseras med iTunes eller används som en skiva
 • Ingen lampa: ingen laddning eller enhet är avstängd (om du ansluter till ett nät och fortfarande inte ser en statuslampa kanske inte din USB-anslutning är ordentligt isatt eller också kan din dator vara avstängd)

Använda VoiceOver

 1. Ta på dig hörlurarna och anslut dem till din iPod shuffle. 
 2. Koppla från iPod shuffle från alla usb-kablar.
 3. Slå snabbt av enheten och slå på den igen. I hörlurarna hör du VoiceOver meddela den ungefärliga batteriladdningen.

Under uppspelningar meddelar VoiceOver automatiskt när du når 10 % batteriladdning. Om din iPod shuffle är på väg att stängas av på grund av att batteriet nästan är tomt hör du ett tretonigt ljud.

iPod shuffle (2:a generationen)

Det finns två sätt att kontrollera batteriets laddning:

iPod shuffle (2:a generationen)

 

 • Om enheten redan är på kan du kontrollera batteriladdningen utan att stoppa uppspelningen. Stäng snabbt av din enhet och starta den sedan igen och kontrollera statuslampornas färg. 
 • Titta på statuslamporna när du kopplar från din iPod shuffle. 

Statuslamporna innebär följande:

 • Grön: 31 %–100 % laddning
 • Orange: 10 %–30 % laddning
 • Röd: mindre än 10 % laddning
 • Ingen lampa: ingen laddning*
 • En grön blinkning följt av två orangefärgade blinkningar i 10 sekunder: enheten ska återskapas på grund av ett fel

 

iPod shuffle (1:a generationen)

iPod shuffle (1:a generationen)

Om du vill kontrollera batteriladdningen trycker du på batteristatusknappen och tittar på statuslampans färg. Lamporna innebär följande:

 • Grön: stark laddning
 • Orange: svag laddning
 • Röd: mycket svag laddning
 • Ingen lampa: ingen laddning*
 • Blinkande orange: enheten används som en skiva

*Om batteriet är oladdat kan du ladda det till 80 % på ungefär två timmar och 100 % på ungefär fyra timmar.

Publiceringsdatum: