Om säkerhetsinnehållet i Xcode 6.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Xcode 6.2.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Xcode 6.2

 • subversion

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.4 eller senare

  Effekt: Flera sårbarheter i Apache Subversion

  Beskrivning: Flera sårbarheter fanns i Apache Subversion, av vilka den allvarligaste kan tillåta en angripare med en priviligerad position att förfalska SSL-servrar via ett uppsåtligt skapat certifikat. Dessa problem åtgärdades genom att uppdatera Apache Subversion till version 1.7.19.

  CVE-ID

  CVE-2014-3522

  CVE-2014-3528

  CVE-2014-3580

  CVE-2014-8108

 • Git

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.4 eller senare

  Effekt: Synkronisering med skadlig git-lagringsplats kan tillåta att oväntade filer läggs till i GIT-mappen.

  Beskrivning: Vid kontroll av icke tillåtna sökvägar gjordes ingen skillnad på skiftläge eller unicode-tecken. Problemet åtgärdades genom utökade kontroller.

  CVE-ID

  CVE-2014-9390: Matt Mackall på Mercurial och Augie Fackler på Mercurial

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: