Om säkerhetsinnehållet i Safari 8.0.1, Safari 7.1.1 och Safari 6.2.1

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 8.0.1, Safari 7.1.1 och Safari 6.2.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Safari 8.0.1, Safari 7.1.1 och Safari 6.2.1

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.1

  Effekt: Formatmallar läses in från flera källor, vilket kan göra det möjligt att stjäla data

  Beskrivning: En SVG inläst i ett img-element kunde läsa in en CSS-fil från flera källor. Detta problem åtgärdades genom utökad blockering av externa CSS-referenser i SVG:er.

  CVE-ID

  CVE-2014-4465: Rennie deGraaf på iSEC Partners

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.1

  Effekt: Besök på en webbplats som innehåller skadligt innehåll kunde leda till UI-förfalskning

  Beskrivning: Ett problem med UI-förfalskning förekom vid hanteringen av rullningslistens gränser. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1748: Jordan Milne

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.1

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2014-4452

  CVE-2014-4459

  CVE-2014-4466: Apple

  CVE-2014-4468: Apple

  CVE-2014-4469: Apple

  CVE-2014-4470: Apple

  CVE-2014-4471: Apple

  CVE-2014-4472: Apple

  CVE-2014-4473: Apple

  CVE-2014-4474: Apple

  CVE-2014-4475: Apple

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: