Om säkerhetsinnehållet i Apple TV 7.0.2

Den här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Apple TV 7.0.2.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apple TV 7.0.2

 • Apple TV

  Tillgänglig för: Apple TV 3:e generationen och senare

  Effekt: En angripare med en priviligierad nätverksposition kan orsaka att program avslutas oväntat eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2014-4452

  CVE-2014-4462

 • Apple TV

  Tillgänglig för: Apple TV 3:e generationen och senare

  Effekt: En lokal användare kan köra osignerad kod

  Beskrivning: Det förekom ett statushanteringsproblem vid hanteringen av körbara Mach-O-filer med överlappande segment. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad validering av segmentstorlek.

  CVE-ID

  CVE-2014-4455: @PanguTeam

 • Apple TV

  Tillgänglig för: Apple TV 3:e generationen och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av vissa metadatafält i IOSharedDataQueue-objekt. Det här problemet åtgärdades genom att metadata flyttades.

  CVE-ID

  CVE-2014-4461: @PanguTeam

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: