Om säkerhetsinnehållet i OS X Yosemite 10.10.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i OS X Yosemite 10.10.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

OS X Yosemite 10.10.1

 • CFNetwork

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10

  Effekt: Webbplatscacher kanske inte rensas helt efter att användaren lämnar Privat surfning

  Beskrivning: Ett integritetsproblem förekom som kunde leda till att surfdata fanns kvar i cachen efter att användaren lämnade Privat surfning. Problemet åtgärdades genom en förändring av cachningsbeteendet.

  CVE-ID

  CVE-2014-4460

 • Spotlight

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10

  Effekt: Onödig information tas med vid den ursprungliga anslutningen mellan Spotlight eller Safari och servrarna för Spotlight-förslag

  Beskrivning: Information om användarens ungefärliga plats togs med vid den ursprungliga anslutningen mellan Spotlight eller Safari och servrarna för Spotlight-förslag redan innan användaren ställde en fråga. Problemet åtgärdades genom att informationen togs bort från den ursprungliga anslutningen och att ungefärlig platsinformation endast skickades som en del av användarens frågor.

  CVE-ID

  CVE-2014-4453: Ashkan Soltani

 • Systeminformation Om den här datorn

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10

  Effekt: Onödig information tas med vid anslutning till Apple för att avgöra systemmodell

  Beskrivning: Onödiga cookies togs med vid förfrågningar från Om den här datorn för att avgöra systemmodell och dirigera användare till rätt hjälpresurser. Problemet åtgärdades genom att cookies tas bort från anslutningen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4458: Landon Fuller på Plausible Labs

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Ett problem med tidigare använt minne förekom i hanteringen av sidobjekt. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2014-4459

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: