Om säkerhetsinnehållet i iOS 8.1.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 8.1.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iOS 8.1.1

 • CFNetwork

  Tillgängligt för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Webbplatscacher kanske inte rensas helt efter att användaren lämnar Privat surfning

  Beskrivning: Ett integritetsproblem förekom som kunde leda till att surfdata fanns kvar i cachen efter att användaren lämnade Privat surfning. Problemet åtgärdades genom en förändring av cachningsbeteendet.

  CVE-ID

  CVE-2014-4460

 • dyld

  Tillgängligt för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En lokal användare kan köra osignerad kod

  Beskrivning: Det förekom ett statushanteringsproblem vid hanteringen av körbara Mach-O-filer med överlappande segment. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad validering av segmentstorlek.

  CVE-ID

  CVE-2014-4455: @PanguTeam

 • Kärna

  Tillgängligt för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av vissa metadatafält i IOSharedDataQueue-objekt. Det här problemet åtgärdades genom att metadata flyttades.

  CVE-ID

  CVE-2014-4461: @PanguTeam

 • Den låsta skärmen

  Tillgängligt för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En angripare som hade en enhet kunde överskrida gränsen för antalet misslyckade försök att ange lösenkoden

  Beskrivning: Under vissa omständigheter upprätthölls inte gränsen för antalet misslyckade försök att ange lösenkoden. Problemet åtgärdades genom ytterligare kontroller av att gränsen upprätthålls.

  CVE-ID

  CVE-2014-4451: Stuart Ryan på University of Technology, Sydney

 • Den låsta skärmen

  Tillgängligt för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En person som har fysisk tillgång till telefonen kan komma åt bilder i Bildbibliotek

  Beskrivning: Alternativet Lämna ett meddelande i FaceTime kunde göra det möjligt att visa och skicka bilder från enheten. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

  CVE-ID

  CVE-2014-4463

 • Sandlådeprofiler

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan skicka godtycklig binär kod på en betrodd enhet

  Beskrivning: Det förekom ett behörighetsproblem med felsökningsfunktionen i iOS som ledde till att det gick att skapa appar på betrodda enheter som inte felsöktes. Problemet hanterades genom ändringar av sandlådan för debugserver.

  CVE-ID

  CVE-2014-4457: @PanguTeam

 • Spotlight

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Onödig information tas med vid den ursprungliga anslutningen mellan Spotlight eller Safari och servrarna för Spotlight-förslag

  Beskrivning: Information om användarens ungefärliga plats togs med vid den ursprungliga anslutningen mellan Spotlight eller Safari och servrarna för Spotlight-förslag redan innan användaren ställde en fråga. Problemet åtgärdades genom att informationen togs bort från den ursprungliga anslutningen och att ungefärlig platsinformation endast skickades som en del av användarens frågor.

  CVE-ID

  CVE-2014-4453: Ashkan Soltani

 • WebKit

  Tillgängligt för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2014-4452

  CVE-2014-4462

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: