Om låtar saknas i musikbiblioteket när du har aktiverat Synkronisera bibliotek

Se till att alla dina enheter har Synkronisera bibliotek aktiverat och är inloggade med samma Apple-ID som du använder med Apple Music. Om ditt musikbibliotek är sparat på din dator ska du kontrollera molnstatusen för låtar för att hitta saknad musik och lösa problem.

Apple Music är inte en säkerhetskopieringstjänst. Glöm inte att säkerhetskopiera ditt musikbibliotek innan du gör några ändringar.

Kontrollera först dessa saker


Kontrollera molnstatus för låtar på din Mac eller PC

  1. På en Mac: öppna Apple Music-appen. På din pc: öppna iTunes, välj Musik från menyn som visas och klicka på Bibliotek.
  2. Välj Låtar i sidofältet.
  3. I menyfältet väljer du Visa > Visa visningsalternativ.
  4. Välj Molnstatus och Molnhämtning.

Leta efter följande statusar bredvid dina låtar för att ta reda på vad du ska göra.

Apple Music-appen som visar molnstatus bredvid låtar

Väntar

Låten kommer inte att visas på dina andra enheter eftersom den väntar på att överföras. Välj Arkiv > Bibliotek > Uppdatera molnbiblioteket. Kontrollera sedan om låten visas på dina andra enheter.

Borttagen

Låten raderades från en annan enhet som har Synkronisera bibliotek aktiverat. Om du vill att låten ska visas på dina andra enheter klickar du på pilen Borttagen knapp bredvid låten och klickar sedan på Lägg till i iCloud-musikbiblioteket.

Meddelande som säger att den här låten har raderats på en annan enhet och alternativ för att radera, behålla eller lägga till låten i iCloud-musikbiblioteket.

Ett utropstecken

Låten kan inte spelas eller synkroniseras mellan dina enheter förrän originalfilen har hittats. Klicka på utropstecknet Symbol för ogiltig plats och klicka sedan på Hitta.

Meddelande som ber dig hitta en låt som saknas.

Om låten hittas kommer du att bli ombedd att använda platsen för att hitta andra låtar som saknas i ditt bibliotek. Om du ser det här meddelandet klickar du på Hitta filer.

Om en låt är gråtonad

Om det står Inte längre tillgänglig bredvid en låt som är gråtonad har låten lagts till från Apple Music och sedan tagits bort från Apple Music-katalogen.

Ta reda på vad de olika molnikonerna och symbolerna bredvid dina låtar betyder i Apple Music-appen

Ta reda på vad de olika molnikonerna och symbolerna bredvid dina låtar betyder i iTunes


Sök efter låten som saknas på din dator

  1. Sök efter låten som saknas på din Mac eller PC.
  2. Om du hittar låten som saknas kan du dra låten till Apple Music-appen eller iTunes.
  3. I Apple Music-appen eller iTunes väljer du Arkiv > Bibliotek > Uppdatera molnbibliotek.


Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: