Om du har lågt eller dämpat ljud i dina Apple EarPods

Det kan hända att du upplever att ljudet i dina Apple EarPods är lågt eller dämpat medan du har ett aktivt samtal eller spelar upp musik. Prova att lösa problemet med följande steg.

  1. Kontrollera volyminställningen på din iPhone, iPad, iPod eller Mac.
  2. Kontrollera att näten i öronsnäckornas hål är fria från ludd och annat skräp.
  3. Om något av näten i öronsnäckorna är igentäppt, tar du en ren, liten, torr och mjuk borste och rengör dem. Använd borsten och rengör alla öppningar noggrant.

Om du fortfarande hör lågt eller dämpat ljud från dina EarPods, beställer du service för din iPhoneiPadiPod eller Mac.

Läs om hur du får optimal basrespons när du använder en iOS-enhet.

Varning

Permanenta hörselskador kan uppstå om hörlurarna används på hög volym. Det finns risk att du vänjer dig vid för hög volym. Det kan leda till hörselskador trots att du upplever volymen som normal. Ställ in volymen på en säker nivå innan detta händer. Om det ringer i öronen eller om vanligt tal låter dämpat minskar du volymen eller slutar använda hörlurar. Undersök också din hörsel. Ju högre volym desto snabbare kan hörseln påverkas. Hörselexperter rekommenderar följande för att skydda hörseln:

  • Använd bara hörlurar på hög volym under en begränsad tid.
  • Höj inte volymen när du vill stänga ute buller i omgivningen.
  • Sänk volymen om du inte kan höra personer som pratar intill dig.
Publiceringsdatum: