Hitta Apple-kundnummer, återförsäljar-ID:n och organisations-ID:n

Lär dig hur du hittar ditt nummer eller ID och när du ska använda det med Apple Business Manager eller med Apple School Manager.

Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer. Om du behöver hjälp läser du om hur du kontaktar Apple.

När du lägger till ditt Apple-kundnummer eller återförsäljar-ID i Apple Business Manager eller Apple School Manager kan du volymdistribuera dina enheter och köpta appar och böcker.

Hitta ditt Apple-kundnummer eller återförsäljar-ID

Lär dig hur du hittar ditt nummer eller ID, oavsett om du har köpt enheterna från Apple eller från en deltagande auktoriserad Apple-återförsäljare.

Om du har handlat från Apple

När din organisation köpte varor från Apple fick ni ett Apple-kundnummer. Om du inte känner till ert Apple-kundnummer kontaktar du er ekonomiavdelning eller Apples försäljningssupport.

Om ni har köpt Apple-enheter från en Apple Store-butik ber du företagsteamet om Apple-kundnumret.

Om ni har handlat från en auktoriserad Apple-återförsäljare eller mobiloperatör

 1. Kontakta den auktoriserade Apple-återförsäljaren eller mobiloperatören. 
 2. Kontrollera att de har stöd för enhetsregistreringsprogrammet (ERP) för Apple Business Manager eller Apple School Manager.
 3. Fråga efter deras återförsäljar-ID.

Om de inte har stöd för de här programmen ber du dem kontakta distributören eller Apple-kontoteamet. Om de väljer att delta samarbetar de med sin distributör eller Apple för att börja stödja enhetsregistrering.

Hitta ert organisations-ID

Du behöver också ange ert organisations-ID till din återförsäljare eller operatör om du köper enheter från en auktoriserad Apple-återförsäljare eller mobiloperatör. Så här hittar du det:

 1. Logga in på Apple Business Manager eller Apple School Manager
 2. Klicka på Inställningar och sedan Registreringsinformation.
 3. Leta upp ert organisations-ID i panelen Registreringsinformation.

Så här använder du ditt nummer eller ID med Apple Business Manager eller Apple School Manager

När din organisation är godkänd för Apple Business Manager eller Apple School Manager kan du lägga till enhetsleverantörer genom att ange ditt Apple-kundnummer eller din återförsäljares eller operatörs återförsäljar-ID:*

 1. Logga in på Apple Business Manager eller Apple School Manager.
 2. Klicka på Inställningar och sedan på Inställningar för enhetshantering.
 3. Bredvid Kundnummer klickar du på Redigera.
 4. Ange ert nummer eller ID.
 5. Klicka på Utför.

Om du anger ett återförsäljar-ID måste du också ange ert organisations-ID för ERP till återförsäljaren eller operatören. Du hittar ert organisations-ID i panelen Registreringsinformation.

* Om du representerar en stor organisation, som ett skoldistrikt, kanske du har fler än ett Apple-kundnummer eller återförsäljar-ID. Du kan lägga till flera Apple-kundnummer eller återförsäljar-ID:n när du gör en registrering, eller när som helst efter det.

Publiceringsdatum: