Hitta Apple-kundnummer, ERP-återförsäljarens ID:n och kund-ID:n för ERP

Lär dig hur du hittar ditt nummer eller ID och när du ska använda det med Apple Business Manager eller med Apple School Manager.

Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer. Läs om hur du kontaktar Apple om du behöver få support.

När du lägger till ditt Apple-kundnummer eller ERP-återförsäljar-ID i Apple Business Manager eller Apple School Manager kan du volymdistribuera dina enheter och köpta appar och böcker.

Hitta ditt Apple-kundnummer eller ERP-återförsäljar-ID

Lär dig hur du hittar ditt nummer eller ID, oavsett om du har köpt enheterna från Apple eller från en deltagande auktoriserad Apple-återförsäljare.

Om du har handlat från Apple

När din organisation köpte varor från Apple fick ni ett Apple-kundnummer. Om du inte känner till ert Apple-kundnummer kontaktar du er ekonomiavdelning eller Apple-kontoteamet.

Om ni har köpt Apple-enheter från en Apple Store-butik ber du företagsteamet om Apple-kundnumret.

Om ni har handlat från en auktoriserad Apple-återförsäljare eller mobiloperatör

 1. Kontakta den auktoriserade Apple-återförsäljaren eller mobiloperatören. 
 2. Kontrollera att de har stöd för enhetsregistreringsprogrammet (ERP) för Apple Business Manager eller Apple School Manager.
 3. Fråga efter deras ERP-återförsäljar-ID.

Om de inte har stöd för de här programmen ber du dem kontakta distributören eller Apple-kontoteamet för att registrera era enheter.

Hitta ditt ERP-återförsäljar-ID

Du behöver också ange ditt ERP-återförsäljar-ID till din återförsäljare eller operatör om du köper enheter från en auktoriserad Apple-återförsäljare eller mobiloperatör. Så här hittar du det:

 1. Logga in på Apple Business Manager eller Apple School Manager
 2. Klicka på Inställningar och sedan Organisationsinställningar.
 3. Leta efter ditt ERP-återförsäljar-ID i panelen Organisationsinställningar.

Så här använder du ditt nummer eller ID med Apple Business Manager eller Apple School Manager

När din organisation är godkänd för Apple Business Manager eller Apple School Manager kan du lägga till enhetsleverantörer genom att ange ditt Apple-kundnummer eller din återförsäljares eller operatörs ERP-återförsäljar-ID:*

 1. Logga in på Apple Business Manager eller Apple School Manager.
 2. Klicka på Inställningar och sedan på Inställningar för enhetshantering.
 3. Bredvid Kundnummer klickar du på Redigera.
 4. Ange ert nummer eller ID.
 5. Klicka på Utför.

Om du anger ett ERP-återförsäljar-ID måste du också ange ert kund-ID för ERP till återförsäljaren eller operatören. Du hittar ditt ERP-återförsäljar-ID i panelen Organisationsinställningar.

* Om du representerar en stor organisation, som ett skoldistrikt, kanske du har fler än ett Apple-kundnummer eller ERP-återförsäljar-ID. Du kan lägga till flera Apple-kundnummer eller ERP-återförsäljar-ID:n när du registrerar dig, eller när som helst efter det.

Publiceringsdatum: