Förhindra köp inuti program från App Store

Du kan använda Skärmtid för att förhindra oavsiktliga eller obehöriga köp från App Store och andra Apple-tjänster. Du kan kräva ett lösenord för köp, förhindra vissa typer av köp eller inaktivera möjligheten att köpa helt och hållet.

Du kan kontrollera köp från en Apple-enhet på några sätt:

 • Om barn i din Familjedelningsgrupp har egna enheter kan du använda Be om köp för att se och godkänna deras köp-förfrågningar.
 • Om du låter barn använda din enhet kan du kräva ett lösenord för varje köp.
 • Du kan också inaktivera köp inuti program i Skärmtid på din eller ditt barns enhet.


Använda Skärmtid för att förhindra köp inuti program

 1. Gå till Inställningar > Skärmtid och tryck sedan på Slå på Skärmtid. Om du redan har slagit på Skärmtid kan du gå vidare till steg 3.
  iPhone-inställningar med Slå på skärmtid markerat
 2. Tryck på Fortsätt och välj sedan Det här är min [enhet] eller Det här är mitt barns [enhet].
  • Om du är förälder eller vårdnadshavare och vill hindra en annan familjemedlem från att ändra dina inställningar på enheten trycker du på Använd lösenkod för Skärmtid och skapar en lösenkod. Sedan anger du lösenkoden igen för att bekräfta. I iOS 13.4 och senare blir du uppmanad att ange ditt Apple-ID och lösenord när du har bekräftat din lösenkod. Detta kan du använda till att nollställa din lösenkod för skärmtid om du glömmer den. 
  • Om du ställer in Skärmtid på ditt barns enhet följer du uppmaningarna tills du ser Lösenkod för förälder och anger en lösenkod. Skriv lösenkoden igen för att bekräfta. I iOS 13.4 och senare blir du uppmanad att ange ditt Apple-ID och lösenord när du har bekräftat din lösenkod. Detta kan du använda till att nollställa din lösenkod för skärmtid om du glömmer den. 
 3. Tryck på Begränsa innehåll/integritet. Om du uppmanas till det anger du lösenkoden och aktiverar sedan Innehåll och integritet. 
 4. Tryck på Köp i iTunes och App Store.
 5. Tryck på Köp inuti program och ställ in på Tillåt ej.
  Skärm med iPhone-inställningen köp inuti app inställd på Tillåt inte

Du kan även gå till Inställningar > Skärmtid > Begränsningar för innehåll och integritet och trycka på Tillåtna appar. Avmarkera sedan iTunes Store och Böcker.

Använd en lösenkod som skiljer sig från den du använder för att låsa upp enheten. Om du inte kommer ihåg en lösenkod för begränsningar som du ställde in i en tidigare version av iOS eller iPadOS, eller om du har glömt din lösenkod för Skärmtid. uppdaterar du din enhet till den senaste versionen av iOS eller iPadOS ochnollställer sedan din lösenkod. Om du inte kan uppdatera din enhet raderar du den och ställer in den som ny för att ta bort lösenkoden och välja en ny. Det går inte att ta bort lösenkoden genom att återskapa enheten från en säkerhetskopia.


Publiceringsdatum: