OS X Server: Justera storleksgränsen för meddelanden i Mail-tjänsten

Storleksgränsen för meddelanden kan ökas eller inaktiveras med hjälp av kommandot serveradmin i Terminal.

I OS X Server (Mountain Lion) och OS X Server (Mavericks) är den övre gränsen för meddelandeleveranser i Mail-tjänstens standardkonfiguration 10 MB. Meddelanden som är större än 10 MB kommer att nekas av servern.

Du kan ändra storleksgränsen för meddelanden med följande kommando:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit = number

Talet i ovanstående kommando motsvarar den önskade storleksgränsen i byte.  Du kan beräkna rätt värde för önskad storleksgräns genom att multiplicera värdet i MB med 1048576. Om du till exempel vill ha en gräns på 20 MB ser beräkningen ut så här: 20 x 1048576 = 20971520. Talet i kommandot blir i så fall 20971520.

Obs! Mycket låga värden leder till att du inte får meddelanden om att e-post inte kunde levereras, eftersom de returnerade meddelandena överstiger storleksgränsen för den lokala eller fjärr-MTA-tjänstens meddelanden.

Läs mer

Du kan inaktivera storleksgränsen för meddelanden med följande kommando:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit_enabled = no

Obs! Du kan återinföra storleksgränsen genom att ge samma kommando igen men nu med värdet yes (ja) istället för no (nej).

Du kan se vilken storleksgräns för meddelanden som är aktuell med det här kommandot:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit
Publiceringsdatum: