Om SD- och SDXC-kortplatsen på Mac

Vissa Mac-datorer har en SD-kortplats (Secure Digital) eller SDXC-kortplats (Secure Digital Extended Capacity) så att de kan läsa och skriva data till SD-media som minneskort i digitalkameror.

Vad är SD?

SD är en beteckning på enheter som följer SD-standarderna för minneskort för varaktig lagring. Mer information finns på SD-organisationens webbplats.

Finns det några storleksbegränsningar för vilka kort som kan sättas in i en SD-kortplats?

Ja. Specifikationen för SD-kort anger att minneskortet ska vara 32 × 24 × 2,1 mm. Du kan också använda tunnare kort, till exempel MMC-kort (MultiMediaCard). Undvik kort som är tjockare än 2,1 mm. De kan skada SD-kortplatsen om du försöker sätta i dem.

Vilka SD-kortformat fungerar i SD-kortplatsen?

Kort som följer standarderna SD 1.x, 2.x och 3.x kan användas. I SD-kortplatsen passar: 

 • Standard-SD, 4 MB till 2 GB
 • SDHC (Secure Digital High Capacity), 4 GB till 32 GB
 • SDXC, 4 GB till 2 TB
 • MMC (MultiMediaCards)
 • UHS‑II, upp till 2 TB (iMac lanserades 2020 och endast iMac Pro)

Du kan använda en passiv adapter, som den som visas här, för att anpassa MiniSD-kort och MicroSD-kort samt format med högre densitet som MiniSDHC och MicroSDHC, till specifikationerna för tjocklek ovan:

Hur snabbt kan min Mac läsa från eller skriva till ett SD-kort i SD-kortplatsen?

Bärbara Mac-datorer använder usb-bussen för att kommunicera med SD-kortplatsen. De har en maxhastighet på upp till 480 MBit/s. Stationära Mac-datorer använder PCIe-bussen för att kommunicera med SD-kortplatsen. Stationära datorer kan överföra data snabbare.

På förpackningen till SD-kortet anges den högsta överföringshastigheten för det specifika kortet.

Använd Systeminformation för att kontrollera Mac-datorns maxhastighet för överföring. Välj Apple-menyn  > Om den här datorn och klicka sedan på Systemrapport.

Om du använder en bärbar Mac-dator:

 1. Välj Maskinvara och sedan USB.
 2. Välj Intern minneskortläsare och sök efter posten Hastighet.

Om du använder en stationär Mac-dator:

 1. Välj Maskinvara och sedan Kortläsare. 
 2. Sök efter posten Länkhastighet. För datorer som använder PCIe-bussen visas hastigheten i GT/s.

Fungerar SD-kortplatsen med kort som rymmer mer än 32 GB?

Ja. Men de flesta minneskortstillverkarna förformaterar korten med vanliga block- och klusterstorlekar som gör att det inte går att komma upp i de teoretiska storleksbegränsningarna för ett givet filsystem.

De flesta SD-kort använder filformatet FAT32 och förformaterade SD-kort med filformatet FAT32 finns i storlekar upp till 32 GB. Media som överskrider 32 GB använder vanligtvis filsystemet exFAT medan några mindre kapacitetskort använder filformatet FAT16. Förformaterade SD-kort med filformatet FAT16 finns i storlekar upp till 2 GB.

Så här hittar du vilket filsystem du använder i OS X Snow Leopard 10.6.5 eller senare:

 1. Sätt in mediet i SD-kortplatsen. 
 2. Välj Apple-menyn > Om den här datorn. 
 3. Klicka på Systemrapport.
 4. Klicka på Kortläsare i avsnittet Maskinvara och leta reda på filsystemsfältet.

Går det att använda SD-kort med filsystemet exFAT?

Ja. Alla Mac-datorer med SD-kortplats som kör OS X 10.6.5 eller senare kan använda filsystemet exFAT.

exFAT stöds även i Boot Camp med Windows 7, 8.1 och 10 på alla Mac-datorer från 2011 eller senare med en SD-kortplats.

Hur sätter jag in SD-kortet i SD-kortplatsen?

Se till att metallkontakterna är vända nedåt och pekar mot datorn när du sätter i kortet. Tvinga inte in SD-kortet i kortplatsen. Det kan orsaka skada.

Hur använder Mac-datorn kortet i SD-kortplatsen?

Datorn identifierar ett kort som sätts in i SD-kortplatsen som en usb-lagringsenhet. Du kan montera, läsa från och skriva till SD-kortet på samma sätt som med andra usb-lagringsenheter.

Jag satte in kortet i kortplatsen, men det monterades inte. Vad gör jag?

Ta ur kortet och sätt in det igen. Ibland monteras inte SD-kortet som avsett om du sätter in det i kortplatsen för långsamt. Om kortet fortfarande inte kan monteras måste du kanske formatera om SD-kortet.

När jag försöker skriva innehåll till kortet får jag ett ”kan inte ändras”-meddelande. Vad gör jag då?

Meddelandet visas när du försöker redigera data på ett SD-kort som är låst. Du måste låsa upp kortet med låsreglaget innan du kan redigera data.

Dra symbolen för kortet till Papperskorgen när du vill mata ut det. När symbolen försvunnit från skrivbordet kan du ta ut kortet ur datorn. Lås upp kortet genom att flytta låsreglaget och sätt sedan in kortet i kortplatsen igen. Information om var låsreglaget är placerat finns i tillverkarens anvisningar för kortet.

Kan jag använda Skivverktyg för att formatera om ett SD-kort?

Du kan använda Skivverktyg för att partitionera och formatera SD-enheter som FAT32 (med MS-DOS FAT-inställningen) eller Mac OS Extended. Mac OS Extended-format kan endast användas på Macintosh-datorer. Datorer som inte kommer från Apple känner inte igen kort som formaterats till Mac OS Extended.

Du kanske måste formatera ett kort som är större än 32 GB med exFAT om du vill använda det med en digitalkamera, GPS eller annan enhet. Formatera kortet i den enhet där du tänker använda det om du är osäker. När du formaterar ett kort raderas alla filer på den permanent. Se till att du har en säkerhetskopia av alla filer som du vill behålla på SD-kortet innan du fortsätter.

Kan jag installera macOS på en SD-lagringsenhet och använda den som en startvolym?

Använd Skivverktyget om du vill ändra den förvalda partitionstabellen till GUID. Formatera sedan kortet med filformatet Mac OS Extended.

Hur tar jag ut SD-kortet ur SD-kortplatsen?

Låt all dataöverföring till SD-mediet slutföras innan du tar bort kortet. Dra symbolen för kortet till Papperskorgen när du vill mata ut det. När symbolen försvunnit från skrivbordet kan du ta ut kortet ur datorn.

Ta inte ur ett kort medan Mac-datorn är i viloläge eftersom det kan leda till förlust av data. Väck alltid Mac-datorn och mata ut SD-kortet innan du tar ut det fysiskt.

Kan jag använda SDIO-kort (Secure Digital Input Output)?

Nej. En Mac-dator kan inte identifiera SDIO-kort.

Kan jag använda macOS om jag vill se specifikationerna för gränssnittshårdvaran och mediet som sitter i SD-kortplatsen?

Du kan få information om gränssnittshårdvaran och det medium du satt in i kortplatsen från Systeminformation:

 1. Välj Apple-menyn > Om denna Mac. 
 2. Klicka på Systemrapport.
 3. Välj USB under avsnittet Maskinvara i Systeminformation. 
 4. Välj Intern minneskortsläsare i listan med usb-enheter för att få information om gränssnittshårdvaran och kortet i SD-kortplatsen.

Kan jag använda SD-kortplatsen medan jag kör Windows med hjälp av Boot Camp?

SD-kortplatsen fungerar med Boot Camp i alla versioner av Windows som stöds. Du måste hämta och installera Windows supportprogram när du vill använda SD-kortplatsen med Windows.

Läs mer om att använda Windows på en Mac

Går det att använda ett SDXC-kort på min Mac med Windows?

Det går att använda SDXC-kort med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 på dessa Mac-datorer:

 • MacBook Pro (tidigt 2011 och senare)
  MacBook Pro-modeller från 2016 och senare har ingen inbyggd SD-kortplats. Du kan använda en usb-C-kortläsare eller en kombination av en usb-C-till-usb-adapter och en usb-kortläsare.
 • MacBook Air (mitten av 2011 och senare)
 • Mac mini (mitten av 2011 och senare)
  Mac mini (mitten av 2010) har inte stöd för SDXC-kort.
 • iMac (mitten av 2011 och senare)
  iMac (mitten av 2010) har inte stöd för SDXC-kort.

Går det att använda ett SD-, SDHC- eller SDXC-kort när jag vill installera Windows på Mac-datorn?

Nej. Du kan inte använda SD-, SDHC- eller SDXC-kort med Boot Camp för att installera Windows-mjukvara på Mac-datorer.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: