Om ett Mac-tillbehör behöver mer ström eller använder för mycket ström

Hårddiskar, kameror, tangentbord, hubbar och andra enheter som ansluts till din usb-A-, usb-C- eller Thunderbolt 3 (usb-C)-port kan begära begränsad ström från Mac-datorn. 

Symtom

Symtom som dessa kan innebära att en enhet som är ansluten till usb-A-, usb-C- eller Thunderbolt (usb-C)-porten på Mac-datorn inte får tillräckligt med ström:

 • Ett meddelande om att enheten behöver mer ström, åtgärden kan inte slutföras eller usb-enheter är inaktiverade tills du kopplar från enheten som använder för mycket ström.
 • En åtgärd som kräver mer ström fungerar inte. Till exempel krävs det mer ström att skriva till en hårddisk än att läsa från den.
 • Enheten slås inte på eller känns inte igen av Mac-datorn.

Lösningar

 • Använd enheten som en självförsörjande enhet, till exempel genom att ansluta den till ett eluttag.
  Självförsörjande enheter får ström från ett eluttag eller sitt batteri. Bussdrivna enheter får ström från enheten som de är anslutna till, till exempel en Mac-dator.
 • Minska det totala strömbehovet från Mac-datorn genom att minska antalet bussdrivna enheter som ansluts till Mac-datorn, eller använd fler självförsörjande enheter.
 • Om din enhet är ansluten till en annan enhet som en del i en enhetskedja kanske inte den andra enheten genererar tillräckligt med ström eller passerar tillräckligt med ström från Mac-datorn. Anslut enheten direkt till Mac-datorn istället.
 • Se till att porten på Mac-datorn och kabeln du använder för att ansluta enheten har stöd för samma eller senare usb-specifikationer som din enhet. Till exempel kanske inte en enhet med stöd för usb 3-specifikationer får tillräckligt med ström när den är ansluten till en usb 2-port eller -kabel.
 • Prova en annan kabel om kabeln som du använder är skadad eller defekt. Om du använder en adapter med kabeln kan adaptern också vara skadad eller defekt.
 • Om enheten har mjukvara (till exempel drivrutiner eller fast mjukvara) som kan uppdateras ska du se till att den använder den senaste mjukvaran från tillverkaren. Uppdatera din Apple-mjukvara för att hämta uppdateringar för den fasta mjukvaran för Apple-tillbehör.
 • Se till att Mac-datorn är vaken och att du har startat den från Mac-operativsystemet. Vissa Apple-enheter kan endast begära extra ström när Mac-datorn är vaken eller startad från macOS.

Läs mer om din usb-ström för Mac-datorer

Systeminformation ger dig ytterligare information om usb-ström för Mac-datorn. Anslut usb-enheten direkt till Mac-datorn och välj sedan usb från sidofältet i Systeminformation. För varje usb-enhet visar Systeminformation:

 • Tillgänglig ström: Standardström för porten som din enhet är ansluten till.
 • Nödvändig ström: Ström som krävs av din enhet.
 • Extra arbetsström: Mac-datorer och Apple-skärmar efter 2006 kan ge extra ström till en eller flera portar när vissa Apple-enheter ansluts direkt, till exempel en iPhone eller en iPad. Mac-datorn eller skärmen måste vara påslagen eller vaken för att ge extra ström. En Mac-dator som startats från ett Windows-operativsystem ger inte extra ström.

Fönstret Systeminformation

Läs mer om ström som är tillgänglig under varje usb-specifikation, till exempel usb 2 och usb 3.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: