Strömförsörja tillbehör via USB

Läs mer om strömförsörjning via USB-A på Apples datorer och bildskärmar. Läs också om hur du använder tillbehör som behöver mer ström än de får från USB-porten.

Om ström från USB-A-portar

Apple-datorer med USB 3 ger upp till 900 mA (milliampere) med 5 V (volt) till de flesta USB-tillbehör från Apple och andra tillverkare som följer USB-specifikationerna.

Apple-datorer och -bildskärmar med USB 1.1 eller USB 2 ger upp till 500 mA (milliampere) med 5 V (volt) till de flesta USB-tillbehör från Apple och andra tillverkare som följer USB-specifikationerna.

Vissa USB-tillbehör som inte tillverkas av Apple kan ha andra strömbehov som är högre än vad en enskild USB-port kan ge. Sådana enheter kan behöva anslutas till flera USB-portar eller använda externa strömkällor för att de ska fungera.

Apple-enheter kan begära extra ström

Apple-tillbehör kan kräva mer än 500 mA (milliampere) vid 5 V (volt) från en port för att fungera eller för att kunna ladda snabbare. Det kan till exempel vara:

 • Apple MacBook Air SuperDrive (när den är ansluten till datorer som stöds)
 • Trådbundet aluminum-tangentbord*
 • iPod
 • iPhone
 • iPad

Vissa datorer och bildskärmar** från Apple kan ge upp till 1 100 mA vid 5 V via den port som Apple-enheten är ansluten till. Denna ström är tillgänglig under vissa förhållanden:

 1. Apple-enheten måste vara ansluten direkt till en Apple-dator eller -skärm. Apple-enheter som är anslutna till hubbar får inte tillgång till extra ström över standardspecifikationen för USB för den port som enheten är ansluten till.
 2. Apple-datorn eller -skärmen måste vara strömsatt och inte i viloläge. Om den är i viloläge ger alla portar normal maximal uteffekt.
 3. Vilken port som ger extra ström avgörs av vilken Apple-enhet som behöver extra ström och som ansluts först till Apple-datorn eller -bildskärmen. Återstående portar ger även fortsättningsvis sin normala maximala uteffekt. Vissa Apple-datorer och -skärmar har möjlighet att driva mer än en USB-port på 1 100 mA vid 5 V. På de här datorerna aktiveras den andra eller tredje porten då en passande enhet ansluts.
 4. En Apple-dator som startats med Windows via BootCamp ger ingen extra ström.

*När den är ansluten till en dator som stöder en anslutning med 1 100 mA vid 5 V, kommer den första porten på tangentbordet till vilken en enhet eller ett tillbehör ansluts som kräver standardeffekten 500 mA att få den strömmen. Då är 100 mA vid 5 V tillgängligt via den kvarvarande porten på tangentbordet. Det här tangentbordet stöder inte samtidig extra strömutmatning från de båda inbyggda portarna. Extra ström från värddatorn krävs för att ge ström via någon av de två portarna innan den andra tangentbordsporten får standardeffekten på 500 mA.

**Apple-datorer och -bildskärmar som introducerades före 2007 stöder bara 500 mA vid 5 V från sina portar och kan inte leverera extra ström.

Ansluta flera enheter

Flera enheter kan samtidigt ta emot hög ström tills den extra strömmen är förbrukad. Om ytterligare enheter ansluts som kräver ytterligare ström, använder de som standard den maximala strömförsörjningen som porten ger eller inte också fungerar de inte förrän originalenheten som utnyttjar extraströmmen tas bort.

Om du har flera enheter som stöds och kräver extra ström kan en Apple LED Cinema Display-skärm ge extra ström till en enhet som ansluts direkt till bildskärmen.

Bekräfta strömförbrukning i Systeminformation

Systeminformation finns mer information om strömförbrukning för tillbehör. Du kan också kontakta tillbehörets tillverkare. Du får den mest aktuella informationen om strömförbrukningen genom att se till att enheten är ansluten direkt till Apple-datorn eller -skärmen innan du öppnar Systeminformation.

Om du vill öppna Systeminformation håller du ned alternativtangenten och väljer Apple-menyn () > Systeminformation. Du kan också hitta Systeminformation med Spotlight eller öppna det från mappen Verktygsprogram i mappen Program. 

I exemplet ovan ger USB-porten 500 mA som standard, som visas i posten Ström tillgänglig (mA). Posten Ström som krävs (mA) anger vilken ström som enheten behöver för att fungera. Extra driftström (mA) anger att den här USB-porten ger ytterligare 1 600 mA för användning med den här enheten.

Läs mer

Om du har ett USB-tillbehör som inte fungerar som väntat, till exempel inte går att starta eller inte identifieras av datorn, kan tillbehöret behöva mer ström än vad som är tillgängligt. Testa något av följande alternativ för att åtgärda problemet:

 • Anslut enheten direkt till din Mac i stället för via en hubb.
 • Använd en USB-hubb som har en strömadapter.
 • Kontrollera om tillbehöret har kapacitet för att anslutas till fler än en USB-port samtidigt.
 • Ta reda på om tillbehöret levereras med en strömadapter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: