Om ett Mac-tillbehör behöver mer ström eller använder för mycket ström

Hårddiskar, kameror, tangentbord, hubbar och andra enheter som ansluts till din usb-A-, usb-C- eller Thunderbolt 3 (usb-C)-port kan begära begränsad ström från Mac-datorn. 

Symtom

Symtom som dessa kan innebära att en enhet som är ansluten till en usb-A-port, usb-C-port, eller Thunderbolt 3-port (usb-C) på Mac-datorn inte får tillräckligt med ström:

 • I meddelandet står att enheten behöver mer ström, att åtgärden inte kan slutföras eller att usb-enheterna är inaktiverade tills du kopplar från enheten som använder för mycket ström.
 • En åtgärd som kräver mer ström fungerar inte. Till exempel krävs det mer ström för att skriva till en hårddisk än att läsa från den.
 • Enheten slås inte på eller känns inte igen av Mac-datorn.

Lösningar

 • Använd enheten som självförsörjande eller anslut den till en strömförsörjd usb-hubb eller Thunderbolt 3-hubb (usb-C) om möjligt.
  Självförsörjande enheter får ström från ett eluttag eller sitt eget batteri. Bussdrivna enheter får ström från enheten de är anslutna till, till exempel din Mac.
 • Minska det totala strömbehovet för din Mac genom att minska antalet bussdrivna enheter som ansluts till datorn, eller använd fler självförsörjande enheter.
 • Om din enhet är ansluten till en annan enhet (som en skärm eller en multiport-adapter) som en del i en enhetskedja kanske inte den andra enheten genererar tillräckligt med ström eller skickar tillräckligt med ström från din Mac. Anslut enheten direkt till din Mac i stället.
 • Se till att porten på din Mac och kabeln du använder för att ansluta enheten har samma eller senare usb-specifikationer som din enhet. Till exempel kanske inte en enhet med stöd för usb 3-specifikationer får tillräckligt med ström när den är ansluten till en usb 2-port eller -kabel.
 • Prova en annan kabel om kabeln som du använder är skadad eller defekt. Om du använder en adapter med kabeln kan adaptern också vara skadad eller defekt.
 • Om din Mac har flera Thunderbolt 3-portar ska du ansluta enheten till den Thunderbolt 3-port som sitter längst från den aktuella porten. Om din enhet till exempel är ansluten till portarna på vänster sida på en MacBook Pro ska du ansluta till Thunderbolt 3-portarna på höger sida. 
 • Om enheten har mjukvara (till exempel drivrutiner eller fast mjukvara) som kan uppdateras ska du se till att den använder den senaste mjukvaran från tillverkaren. Uppdatera din Apple-mjukvara för att hämta uppdateringar för den fasta mjukvaran för Apple-tillbehör.
 • Se till att din Mac är vaken och att du har startat den från Mac-operativsystemet. Vissa Apple-enheter kan endast begära extra ström när Mac-datorn är vaken eller startad från macOS.

Läs mer om usb-ström för Mac-datorer

Systeminformation innehåller mer information om usb-ström för din Mac. Anslut usb-enheten direkt till Mac-datorn och välj sedan usb från sidofältet i Systeminformation. För varje usb-enhet visar Systeminformation:

 • Tillgänglig ström: standardström för porten som din enhet är ansluten till.
 • Nödvändig ström: ström som krävs av din enhet.
 • Extra arbetsström: Mac-datorer och Apple-skärmar efter 2006 kan ge extra ström till en eller flera portar när vissa Apple-enheter ansluts direkt, till exempel en iPhone eller en iPad. Mac-datorn eller skärmen måste vara påslagen och vaken för att ge extra ström. En Mac-dator som startats från ett Windows-operativsystem ger inte extra ström.

Fönstret Systeminformation

Läs mer om ström som är tillgänglig under varje usb-specifikation, till exempel usb 2 och usb 3.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: